Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Can’t miss events in Los Angeles – January 2020

With Christmas and New Year January starts and it usually means longer nights, gray skies and cooler temperatures. In the end, winter comes even to Los Angeles, although you can only ice-skate on closed ice-skating rinks. Most of the time weather is still perfect, even with some rainy days. We would like to invite you to spend beautiful days walking on one of the numerous beaches before the beginning of a tourist season. Start new year by attending some of the events outlined in our calendar for January 2020.

You can find all the events in January here.

https://www.events12.com/losangeles/january/

https://freetoursbyfoot.com/things-to-do-in-los-angeles-in-january/

https://www.experism.com/los-angeles/january

 1. Rose Parade

One of the most spectacular events in Los Angeles at the beginning of every year. The world-famous Rose Parade is a two-hour spectacle involving 20 marching bands, 40 platforms, wagons and chariots with floral decorations and 400 horses. The parade streaches for 5.5 miles passing mainly through Colorado Boulevard. It attracts nearly 700.000 viewers annually, and millions are watching it on TV all over the world.

 • When: January 1
 • Where: Colorado Blvd., Pasadena, CA
 • Tickets: Free
 • Information:

2. Martin Luther King Jr. parade

35th annual Martin Luther King Jr. parade will be accompanied with a series of celebrations in honor of the life and heritage of the civil rights icon. One of the points of the celebration will be the concert of the Symphony Orchestra of Santa Monica on January 18th at 2:00pm (free admission). National parks are also honoring Martin Luther King, Jr. and are offering free admissions on January 21st. Several museums also offer free admissions on January 21st, including the California African American Museum.

 • When: January 20
 • Where: Downtown Los Angeles
 • Tickets: Free admission
 • Information:

3. Golden Globe Awards

The annual awards ceremony is an important part of the film awards season, which ends with Oscars every year. The Golden Globe Awards are awarded by 93 members of the Hollywood Foreign Press Association since January 1944, honoring excellence in film and television, both domestic and foreign.

 • When: January 5
 • Where: Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, CA
 • Tickets:
 • Information:

4. Women’s March

The annual Women’s March gathers thousands of people from all cultures, races, political affiliations and backgrounds.

 • When: January 5, 10:00 – 15:00
 • Where: Downtown Los Angeles
 • Tickets: free
 • Information:

5. Chinese New Year celebration

The Dragon and Lion dancers open the Lunar New Year festival which includes entertainment, street vendors and outdoor carnival.

 • When: January 11 – January 12
 • Where: Park Monterey, East Garvey Avenue (from Garfield to Alhambra Avenue)
 • Tickets: Free
 • Information:

6. Exhibition “Natural History of Horror”

In the 30s. the 20th Century Universal Studios donated about 50 props to the ever-growing collection of moving paintings in the museum. At the exhibition you will be able to see some of them, such as the cover of actor Boris Karloff of The Mummy and a pair of handcuffs from Frankenstein, along with their true inspirations: the millenniated Egyptian figurines and preserved specimens of frog to name a few. Clips from four highlighted videos are played in the center of the Small gallery. The exhibition will have both informational and fun nature; you will be able to have a look at working with creeping bricks and cloning coconuts to deliver sound effects to the Dracula scene, and when you press the switch you will be able to revive the Appendicius and pretend to animate the Frankenstein monster. The exhibition will be accompanied by special shows and discussion panels, including Creature from the Black Lagoon (February 14), Frankenstein (March 26) and The Mummy (April 10).

7. Music, Rock and Indie-iHeartRadio ALTer Ego

iHeartRadio revealed an initial lineup of artists who will attend the ALTer Ego concert. Billie Eilish, Black Keys, Blink-182, Lumineers, Rex Orange County and SHAED will be the main performers of the festival. The event will be led by Woody Show from iHeartRadio ALT 98.7, the host of the Woody Show. The entire event will be broadcasted live on LiveXLive.com.

8. Moonlight Forest

This nightly event, held in the Arkadia Botanical Garden, returns with two additional themes: “Polar Dreams” and “Oceanic Visions”. Last year, a series of Chinese lanterns debuted. Lanterns, made by artisans from the Chinese province of Sichuan, are arranged by topic; penguins, dog harness, fish and sharks.  

 • When: until January 12, 2020
 • Where: Los Angeles County Arboretum & Botanical Garden, Arcadia
 • Tickets: $28
 • Information:

9. Theater and musical “Frozen”

The hit Broadway musical on the basis of the animated Disney movie of 2013 began the national tour of the series of autumn performances 2019 in the Hollywood Pantages Theatre.

10. Cats – exhibition

Cats walking on a glass ceiling, interactive rooms with a cat-related theme; and you will also be able to adopt cats from the Cats Gallery on Glass.

• When: January
• Where: Cats gallery on Glass, 1147 Hope Street. Los Angeles Downtown
• Tickets: Free admission, welcome donation to the gallery.
• Information: Closed on Tuesday and Wednesday.

Gdy mijają już Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok i nadchodzi styczeń oznacza to zwykle dłuższe noce, szare niebo i chłodniejsze temperatury. W końcu zima przychodzi nawet do Los Angeles, chociaż na łyżwach można tu pojeździć tylko w zamkniętych lodowiskach. Przez większość czasu pogoda jest wciąż idealna, nawet przy pewnym wzroście ilości opadów. Zapraszamy do wykorzystania pięknych dni na spacer jedną z licznych plaż przed sezonem turystycznym. Rozpocznijcie rok uczestnicząc w wydarzeniach z naszego kalendarza na styczeń 2020 r.

Wszystkie propozycje wydarzeń w styczniu możecie zobaczyć tutaj:

https://www.events12.com/losangeles/january/

https://freetoursbyfoot.com/things-to-do-in-los-angeles-in-january/

https://www.experism.com/los-angeles/january

 1. Parada Róż

Jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w Los Angeles na poczatku każdego roku. Słynna na cały świat Rose Parade to dwugodzinny spektakl, w którym bierze udział 20 zespołów, 40 platform, wozów i rydwanów z motywami kwiatowymi i 400 koni. Parada ciagnie sie przez 5,5 mili przechodząc głównie przez Colorado Boulevard. Parada przyciąga corocznie blisko 700,000 widzów, a miliony oglądają ją na całym świecie.

 • Kiedy: 1 stycznia
 • Gdzie: Colorado Blvd., Pasadena, CA
 • Bilety: wstęp wolny
 • Informacje:

2. Parada z okazji Dnia Martina Luthera Kinga Jr.

Coroczna, juz 35 parada z okazji Dnia Martina Luthera Kinga Jr., która odbędzie się w cyklu obchodów na cześć życia i dziedzictwa ikony praw obywatelskich. Jednym z punktów obchodów będzie koncert orkiestry symfonicznej Santa Monica 18 stycznia o godzinie 14:00 (wstęp wolny). Parki narodowe równiez honorują Martina Luthera Kinga, Jr.  oferując bezpłatny wstęp 21 stycznia. Również kilka muzeów oferuje bezpłatny wstęp 21 stycznia, w tym Kalifornijskie Muzeum Afroamerykanów.

 • Kiedy: 20 stycznia
 • Gdzie:
 • Bilety: wstęp wolny
 • Informacje:

3. Golden Globe Awards

Coroczna ceremonia wręczenia nagród jest istotną częścią sezonu nagród branży filmowej, który co roku kończy się nagrodami Akademii Filmowej. Nagrody Golden Globe przyznawane są przez 93 członków Hollywood Foreign Press Association od stycznia 1944 r. honorując doskonałość w filmie i telewizji, zarówno krajowej, jak i zagranicznej.

 • Kiedy: 5 stycznia
 • Gdzie: Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, CA
 • Bilety:
 • Informacje:

4. Marsz Kobiet

Coroczny Marsz Kobiet gromadzi tysiące ludzi ze wszystkich kultur, ras, przynależności politycznej i środowisk.

 • Kiedy: 5 stycznia, 10:00 – 15:00                                                      
 • Gdzie: Centrum Los Angeles
 • Bilety: wstęp wolny
 • Informacje:

5. Obchody Chińskiego Nowego Roku

Tancerze smoka i lwa otwierają Księżycowy Festiwal Nowego Roku który obejmuje rozrywkę, sprzedawców ulicznych i karnawał na wolnym powietrzu.

 • Kiedy: 11 stycznia – 12 stycznia
 • Gdzie: Park Monterey, East Garvey Avenue (od Garfield do Alhambra Avenue)
 • Bilety: wstęp wolny
 • Informacje:

6. Wystawa “Natural History of Horror”

W latach 30. XX wieku Universal Studios przekazało około 50 rekwizytów do wciąż rosnącej kolekcji ruchomych obrazów w muzeum. Na wystawie będzie można zobaczyc niektóre z nich, takie jak okładki aktora Borisa Karloffa z The Mummy i parę kajdan z Frankensteina, wraz z ich prawdziwymi inspiracjami: tysiącletnie zmumifikowane egipskie figurki i zachowane okazy żaby, żeby wymienić kilka. W centrum małej galerii odtwarzane są klipy z czterech wyróżnionych filmów. Wystawa będzie mieć zarówno charakter informacyjny, jak zabawowy; będzie można rzucić okiem na pracę z skrzypiącymi klockami i klonowaniem kokosów, aby dostarczyć efekty dźwiękowe do sceny z Draculi, a po naciśnięciu przełącznika będzie można ożywić wyrostek robaczkowy i udawać, że ożywilismy potwora Frankensteina. Wystawie będą towarzyszyć specjalne pokazy i panele dyskusyjne, w tym Creature from the Black Lagoon (14 lutego), Frankenstein (26 marca) i The Mummy (10 kwietnia).

7. Music, Rock and Indie –  iHeartRadio ALTer Ego

iHeartRadio ujawniło wstępny skład artystów, którzy wystąpią na koncercie ALTer Ego. Billie Eilish, Black Keys, Blink-182, Lumineers, Rex Orange County i SHAED będą głównymi wykonawcami festiwalu. Wydarzenie poprowadzi Woody Show z iHeartRadio ALT 98.7, gospodarz programu Woody Show. Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo na LiveXLive.com.

8. Moonlight Forest

To nocne wydarzenie, odbywające się na terenie ogrodu botanicznego Arkadia, powraca z dwoma dodatkowymi tematami: „polarnymi snami” i „oceanicznymi wizjami”. W zeszłym roku zadebiutowała seria chińskich lampionów. Latarnie, wykonane przez rzemieślników z chińskiej prowincji Syczuan, są ułożone według tematów; pingwiny, psie zaprzęgi, ryby i rekiny.

 • Kiedy: do 12 stycznia 2020
 • Gdzie: Los Angeles County Arboretum & Botanical Garden, Arcadia
 • Bilety: $28
 • Informacje:

9. Teatr i musical  “Frozen”

Przebojowy musical z Broadwayu na podstawie animowanego filmu Disneya z 2013 roku rozpoczął krajową trasę koncertową serią jesiennych występów 2019 w Hollywood Pantages Theatre.

10. Koty na wystawie

Koty chodzące po szklanym suficie, interaktywne pokoje o tematyce związanej z kotami; bedzie rowniez mozna zaadoptowac koty z galerii Cats on Glass.

 • Kiedy : Styczeń
 • Gdzie:  Galeria Cats on Glass. 1147 Hope Street. Śródmieście Los Angeles
 • Bilety: Wstęp bezpłatny, mile widziana darowizna na rzecz galerii.
 • Informacje: Zamknięte we wtorek i środę.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.