Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Martin Luther King Jr

Martin Luter King urodził się 15 stycznia 1929 w Atlancie, gdzie dyskryminacja rasowa była znacznie dotkliwsza niż w północnej części Stanów Zjednoczonych. Sytuacja społeczna Stanów Zjednoczonych już od najmłodszych lat kształtowała go jako przyszłego działacza na rzecz praw obywatelskich. Jako nastolatek udał się w podróż na północ Stanów Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy zetknął się z równouprawnieniem. Podróż ta wpłynęła na jego decyzję o zostaniu pastorem i podjęciu walki z segregacją rasową.

W 1954 Martin Luter King został pastorem w zborze baptystycznym przy Dexter Avenue w Montgomery w Alabamie. W swoich kazaniach nawiązywał do porażek i sukcesów ruchów walczących o prawa obywatelskie, działających wówczas na południu Stanów Zjednoczonych. W 1955 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Bostońskim. W 1957 King przyczynił się do powstania organizacji Southern Christian Leadership Conference (SCLC), której celem była walka o równouprawnienie za pomocą autorytetów moralnych, a nie przemocy. Organizacja była krytykowana przez niektórych czarnoskórych obywateli USA za regułę walki bez przemocy. King kierował nią do samej śmierci. W 1966 podjął nieudaną próbę likwidacji slumsów w Chicago. Był przeciwnikiem wojny w Wietnamie. Był też autorem kilku publikacji między innymi „Why We Can’t Wait” [Dlaczego nie możemy czekać] (1964).

W swoim najsłynniejszym przemówieniu z dnia 28 sierpnia 1963 roku na wiecu w Waszyngtonie powiedział między innymi te doniosłe, cytowane do dziś słowa: „Miałem sen, że pewnego dnia ten naród powstanie aby żyć wedle prawdziwego znaczenia swego credo, które uważamy za prawdę oczywistą, ze wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Miałem sen, że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie dawnych niewolników i synowie dawnych właścicieli niewolników będą mogli zasiąść razem przy braterskim stole. Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich dzieci będzie żyło wśród narodu, w którym ludzi nie osądza sie na podstawie koloru ich skóry, ale na podstawie tego, jacy są”

W 1964 r. King otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Zginął w Memphis 4 kwietnia 1968 roku, gdzie wspierał akcję wyrównania płac białych i czarnych pracowników. Został zastrzelony przez Jamesa E. Raya, przeciwnika równouprawnienia Afroamerykanów, skazanego później na 99 lat więzienia. W trakcie odbywania wyroku Ray zbiegł z więzienia, jednak został złapany po paru dniach. Do śmierci utrzymywał, że to nie on zabił Kinga. Zmarł w więzieniu w 1998 po odbyciu 30 lat kary.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.