Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

A guide to traveling with a face mask

In addition to frequent hand washing and social distancing, you’ll need a face mask to help protect yourself and others from the virus. Airlines, train services and ride-sharing companies like Uber and Lyft are requiring travelers to securely cover their mouth and nose while many destinations are mandating the use of masks indoors and in outdoor public spaces where physical distancing isn’t feasible.

With the advice of medical experts, the U.S. Travel Association has stated that mask usage is among the biggest keys to a safe and speedy recovery for the travel and tourism industry. “The travel community strongly urges visitors and residents alike to wear masks and adhere to all healthy practices, such as physical distancing, frequent hand washing and remaining home if sick – no matter where you may be traveling in the country,” U.S. Travel President and CEO Roger Dow said in a statement earlier this month.

There is a variety of different masks to choose from, including lightweight and disposable surgical masks, N95 respirator masks that filter out both large and small particles and convenient cloth masks, which can include a simple scarf or bandanna. The most important thing to remember is that, when worn properly, all of these options work to trap potentially harmful droplets that are released when you talk, cough or sneeze. But each has its own benefits. For example, surgical masks tend to be less heavy or bulky compared to cotton or other types of cloth and thus better for wearing over long periods such as a flight while cloth masks can be properly cleaned and therefore reused.

There’s no shortage of places where travelers can purchase face masks, from their local drug store to Amazon.com and even personal protective equipment (PPE) vending machines popping up in airports across the country. Travelers can even make their own masks at home as the CDC has published a helpful tutorial for those seeking a quick and affordable option.

With face-coverings becoming the new normal, many popular brands are even selling fashionable masks that allow wearers to showcase their favorite colors and patterns, share positive messages and even represent their favorite sports teams.

Regardless of which you choose, once you have your mask it’s imperative that you wear it correctly, covering up both your nose and mouth securely so droplets aren’t escaping around the top, bottom or sides. Always wash or sanitize your hands before and after putting on and taking off your mask and avoid touching your mask while it’s on your face. If your mask is reusable, you can put it into a sealed bag until you’re able to wash it again.

The Mayo Clinic recommends starting slow by wearing your mask around the house or on short walks outside so that you can get more comfortable, especially if you’re preparing for a long-haul flight or an extended layover spent inside of the airport.

Unless outdoors and away from other people who aren’t members of your household or in a private space such as a hotel room or a rental car, you should be sure to wear your mask to ensure you’re doing your part to protect your fellow travelers and slow the spread of COVID-19.

Jak prawidłowo podróżować z maską

Wybierając się w podróż w czasach COVID-19 oprócz częstego mycia rąk i zachowywania dystansu od współpasażerów, będziemy potrzebować maski na twarz, która pomoże nam chronić siebie i innych przed wirusem. Linie lotnicze, linie kolejowe oraz firmy oferujące wspólne przejazdy, takie jak Uber i Lyft, wymagają od podróżnych zakrywania ust i nosa. Również wiele miejsc docelowych nakazuje stosowanie masek w pomieszczeniach i na zewnątrz w miejscach publicznych, gdzie fizyczna odległość nie jest możliwa.

Za radą ekspertów medycznych Stanów Zjednoczonych, Travel Association stwierdziło, że używanie maski jest jednym z najważniejszych warunków do bezpiecznego i szybkiego powrotu do zdrowia szczególnie zalecanych przy wszelkiego rodzaju podróżach oraz w branży turystycznej. „Społeczność podróżnicza zdecydowanie zachęca odwiedzających i mieszkańców do noszenia masek i przestrzegania wszystkich zdrowych praktyk, takich jak dystans fizyczny, częste mycie rąk i pozostawanie w domu w przypadku choroby – bez względu na to, czy podróżują oni w kraju czy poza granice” – powiedział  na początku tego miesiąca prezes i dyrektor generalny ds. podróży Roger Dow.

Istnieje wiele różnych masek do wyboru, w tym lekkie i jednorazowe maski chirurgiczne, maski z respiratorem N95, które odfiltrowują zarówno duże, jak i małe cząsteczki, oraz wygodne maski z tkaniny, do których mogą należeć między innymi zwykły szalik lub bandana. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że przy prawidłowym noszeniu wszystkie te opcje skutecznie działają, zatrzymując potencjalnie szkodliwe kropelki, które uwalniają się podczas mówienia, kaszlu lub kichania. Ale każda ma swoje zalety. Na przykład maski chirurgiczne są zwykle mniej ciężkie lub nieporęczne w porównaniu z bawełną lub innymi rodzajami tkanin, a zatem lepiej nadają się do noszenia przez długie okresy, takie jak lot, podczas gdy maski z tkaniny można odpowiednio wyczyścić, a tym samym ponownie wykorzystać.

Nie brakuje miejsc, w których podróżni mogą kupić maseczki na twarz, od lokalnych aptek po Amazon.com, a nawet automaty ze środkami ochrony osobistej (PPE) które pojawiają się na lotniskach w całym kraju. Podróżni mogą nawet tworzyć własne maski w domu, ponieważ CDC opublikowało pomocny samouczek dla osób poszukujących szybkiej i nie drogiej opcji.

Ponieważ okrycia twarzy stają się nowym standardem, wiele popularnych marek sprzedaje nawet modne maski, które pozwalają użytkownikom na zaprezentowanie ulubionych kolorów i wzorów, dzielenie się pozytywnymi wiadomościami, a nawet reprezentowanie ulubionych drużyn sportowych.

Niezależnie od tego, którą opcję maski wybierzecie, konieczne jest jej prawidłowe założenie, zakrywające bezpiecznie nos i usta, aby kropelki nie wydostawały się z góry, dołu ani po bokach. Zawsze myjcie lub dezynfekujcie ręce przed założeniem i po zdjęciu maski oraz unikajcie dotykania maski, gdy jest na twarzy. Jeśli wasza maska ​​jest wielokrotnego użytku, możecie włożyć ją do szczelnie zamkniętej torby, aż będziecie mogli ją ponownie umyć.

Klinika Mayo zaleca, aby zacząć powoli, zakładając maskę w domu lub podczas krótkich spacerów na zewnątrz, aby poczuć się bardziej komfortowo, zwłaszcza jeśli przygotowujemy się do lotu długodystansowego lub długiego postoju spędzonego na lotnisku.

Maseczkę można zdjąć, jesli będziemy znajdować się na zewnątrz i z dala od innych osób, które nie są członkami naszego gospodarstwa domowego lub w prywatnej przestrzeni, takiej jak pokój hotelowy lub wypożyczony samochód. W publicznej przestrzeni powininnismy nosić maskę, aby upewnić się, że robimy wszystko, aby chronić innych podróżujących razem z nami i spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19.