Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

American travel habits

Americans have a bad reputation as international travelers. Here’s how to steer clear of the stereotype.

A 2015 global survey by travel deal site Travelzoo revealed that Americans are among the worst-behaved in the world. The Travelzoo survey found that when compared to travelers from Germany, China, Britain and Canada, a higher share of American tourists admit to urinating in the ocean or pool, snagging hotel toiletries and skipping out on a bill. “Some of these habits are not acceptable,” says Gabe Saglie, senior editor for Travelzoo.

Travel expert Brian Cohen has compiled a long list of “Ugly American” travel habits that you should steer clear of next time you’re in another country if you don’t want to fit the label. Here are four of his ugly travel behaviors to avoid:

  • Asking “Do you speak English?” — or worse yet, ‘American’: You should not travel abroad and expect the locals to speak English. “More often than not, I ask how to say certain words and phrases in the official language of the country where I am visiting,” Cohen explains. “People appreciate when you take an interest and effort to learn their language – even if it is only a few words – and you get the added bonus of impressing your family and friends with your newfound language skills when you return home.”
  • Complaining about food portions: Food portions vary across the globe. It’s customary in the United States to serve large portions. Instead of complaining or questioning the size of a meal you order when dining abroad, Cohen recommends simply ordering a second (or a third) dish.
  • Poor attire: A loud, obnoxious T-shirt, baseball cap, fanny pack and baggy cargo shorts may be OK attire if you’re going to the county fair, but if you’re traveling to a foreign country, take heed of their customs. When you’re packing for your trip, consider how people dress in the country you’re visiting. For example, if you’re visiting a place where women dress modestly and cover their legs, you may want to do the same to show respect.
  • Demanding to know prices in “real money” or American dollars: Instead of asking a merchant to convert their prices to U.S. dollars, you’d be better off downloading a currency-conversion app before you leave the United States. You may find you get a better deal on your purchases.

What do you think of Americans’ being labeled some of worst-behaved travelers in the world? What else would you add to the list?

Amerykanie mają złą reputację jako zagraniczni turyści. Oto jak uniknąć tego stereotypu.

Globalna ankieta przeprowadzona w 2015 r. przez portal Travelzoo z ofertami podróży ujawniła, że ​​amerykańskie zachowania za granicą należą do najgorszych na świecie. Badanie Travelzoo wykazało, że w porównaniu z podróżnikami z Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii i Kanady wyższy odsetek amerykańskich turystów przyznaje się do oddawania moczu do oceanu lub basenu, chomikowania hotelowych kosmetyków i pomijania rachunków. Niektóre z tych nawyków są niedopuszczalne” – mówi Gabe Saglie, starszy redaktor Travelzoo.

Ekspert ds. podróży, Brian Cohen, opracował długą listę nawyków „brzydkich Amerykanów”, związanych z podróżowaniem, których należy unikać, gdy następnym razem będziecie w innym kraju, jeśli nie chcecie pasować do stereotypu. Oto cztery z zachowań związanych z podróżowaniem, których jego zdaniem należy unikać:

  • Pytanie „Czy mówisz po angielsku?” – lub, co gorsza, „po amerykańsku?”: podróżując za granicę nie można oczekiwać, że wszyscy będą mówili po angielsku. „Najczęściej pytam, jak wypowiedzieć określone słowa i wyrażenia w oficjalnym języku kraju, do którego przyjeżdżam” – wyjaśnia Cohen. „Ludzie doceniają, kiedy interesujecie się i staracie się nauczyć ich języka – nawet jeśli jest to tylko kilka słów – a po powrocie do domu zyskujecie dodatkową korzyść w postaci zaimponowania rodzinie i przyjaciołom nowymi umiejętnościami językowymi”.
  • Narzekanie na porcje jedzenia: Porcje jedzenia różnią się na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych zwyczajowo podaje się duże porcje. Zamiast narzekać lub kwestionować rozmiar posiłku zamawianego za granicą, Cohen zaleca po prostu zamówienie drugiego (lub trzeciego) dania.
  • Nieodpowiedni strój: rozciągnięty T-shirt, czapka z daszkiem, saszetka i workowate szorty mogą być dobrym strojem, jeśli wybieracie się na targi rolnicze, ale jeśli podróżujeciez do obcego kraju, zwróćcie uwagę na zwyczaje w nim panujące. Przygotowując się na wyjazd, zastanówcie się, jak ubierają się ludzie w odwiedzanym kraju. Na przykład, jeśli odwiedzacie miejsce, w którym kobiety ubierają się skromnie i zakrywają nogi, powinniście zrobić to samo, aby okazać szacunek.
  • Wymaganie znajomości cen w „prawdziwych pieniądzach” lub dolarach amerykańskich”: zamiast prosić sprzedawcę o przeliczenie jego cen na dolary amerykańskie, lepiej byłoby pobrać aplikację do przeliczania walut przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych. Może się okazać, że uzyskacie dzięki temu lepszą cenę za zakupy.

A jakie jest wasze zdanie na temat tego, że Amerykanie zostali uznani za jednych z najgorszych turystów na świecie? Co jeszcze dodalibyście do tej listy?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.