Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Bored at home? These 12 famous museums offer virtual tours you can take on your couch

Experience the best museums from London to Seoul in the comfort of your own home. According to Fast Company, Google Arts & Culture teamed up with over 2500 museums and galleries around the world to bring anyone and everyone virtual tours and online exhibits of some of the most famous museums around the world.

Now, you get “go to the museum” and never have to leave your couch.

Google Arts & Culture’s collection includes the British Museum in London, the Van Gogh Museum in Amsterdam, the Guggenheim in New York City, and literally hundreds of more places where you can gain knowledge about art, history, and science. This collection is especially good for students who are looking for ways to stay on top of their studies while schools are closed.

Museums around the world are also sharing their most zen art on social media to help people cope with staying home. And if that’s not enough culture for you, New York’s Metropolitan Opera will be offering free digital shows every night at 7:30 p.m.

Take a look at just some of Google’s top museums that are offering online tours and exhibits.

British Museum, London

This iconic museum located in the heart of London allows virtual visitors to tour the Great Court and discover the ancient Rosetta Stone and Egyptian mummies. You can also find hundreds of artifacts on the museum’s virtual tour.

Guggenheim Museum, New York

Google’s Street View feature lets visitors tour the Guggenheim’s famous spiral staircase without ever leaving home. From there, you can discover incredible works of art from the Impressionist, Post-Impressionist, Modern and Contemporary eras.

National Gallery of Art, Washington, D.C.

This famous American art museum features two online exhibits through Google. The first is an exhibit of American fashion from 1740 to 1895, including many renderings of clothes from the colonial and Revolutionary eras. The second is a collection of works from Dutch Baroque painter Johannes Vermeer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Musée d’Orsay, Paris

You can virtually walk through this popular gallery that houses dozens of famous works from French artists who worked and lived between 1848 and 1914. Get a peek at artworks from Monet, Cézanne, and Gauguin, among others.

National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul

One of Korea’s popular museums can be accessed from anywhere around the world. Google’s virtual tour takes you through six floors of Contemporary art from Korea and all over the globe.

Pergamon Museum, Berlin

As one of Germany’s largest museums, Pergamon has a lot to offer – even if you can’t physically be there. This historical museum is home to plenty of ancient artifacts including the Ishtar Gate of Babylon and, of course, the Pergamon Altar.

Rijksmuseum, Amsterdam

Explore the masterworks from the Dutch Golden Age, including works from Vermeer and Rembrandt. Google offers a Street View tour of this iconic museum, so you can feel as if you’re actually wandering its halls.

Van Gogh Museum, Amsterdam

Anyone who is a fan of this tragic, ingenious painter can see his works up close (or, almost up close) by virtually visiting this museum – the largest collection of artworks by Vincent van Gogh, including over 200 paintings, 500 drawings, and over 750 personal letters.

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

European artworks from as far back as the 8th Century can be found in this California art museum. Take a Street View tour to discover a huge collection of paintings, drawings, sculptures, manuscripts, and photographs.

Uffizi Gallery, Florence

This less well-known gallery houses the art collection of one of Florence, Italy’s most famous families, the de’Medicis. The building was designed by Giorgio Vasari in 1560 specifically for Cosimo I de’Medici, but anyone can wander its halls from anywhere in the world.

MASP, São Paulo

The Museu de Arte de São Paulo is a non-profit and Brazil’s first modern museum. Artworks placed on clear perspex frames make it seem like the artwork is hovering in midair. Take a virtual tour to experience the wondrous display for yourself.

National Museum of Anthropology, Mexico City

Built in 1964, this museum is dedicated to the archaeology and history of Mexico’s pre-Hispanic heritage. There are 23 exhibit rooms filled with ancient artifacts, including some from the Mayan civilization.

Sadly, not all popular art museums and galleries could be included on Google Arts & Culture’s collection, but some museums are taking it upon themselves to offer online visits. The Louvre also offers virtual tours on its website.

To see more of Google Arts & Culture’s collection of museums, visit the collection’s website. There are thousands of museum Street Views on Google as well. Google Arts & Culture also has an online experience for exploring famous historic and cultural heritage sites.


Odwiedzcie najlepsze muzea od Londynu po Seul w zaciszu własnego domu. Według Fast Company, Google Arts & Culture połączyło siły z ponad 2500 muzeami i galeriami na całym świecie, aby zapewnić każdemu wirtualne wycieczki i wystawy online do niektórych z najbardziej znanych muzeów na całym świecie. Teraz możecie „pójść do muzeum” bez opuszczania kanapy.

Kolekcja Google Arts & Culture obejmuje British Museum w Londynie, Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku i dosłownie setki innych miejsc, w których można zdobyć wiedzę o sztuce, historii i nauce. Ta kolekcja jest szczególnie przydatna dla studentów, którzy szukają sposobów na kontynuowanie nauki, gdy szkoły są zamknięte.

Muzea na całym świecie dzielą się również swoimi dziełami sztuki w mediach społecznościowych, aby pomóc ludziom radzić sobie z pozostaniem w domu. A jeśli to dla was za mało, nowojorska Metropolitan Opera będzie oferować bezpłatne programy każdego wieczoru o 19:30.

Ponizej przedstawiamy kilka z najlepszych muzeów, które oferują wycieczki i wystawy online.

Brytyjskie Muzeum w Londynie

To kultowe muzeum położone w sercu Londynu pozwala wirtualnym gościom zwiedzać Wielki Dwór i odkrywać starożytny Kamień z Rosetty i egipskie mumie. Podczas wirtualnej wycieczki po muzeum można również obejrzeć setki artefaktów.

Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku

Funkcja Google Street View umożliwia odwiedzającym zwiedzanie słynnych spiralnych schodów Guggenheima bez wychodzenia z domu. Stamtąd możecie odkryć niesamowite dzieła sztuki z epoki impresjonizmu, postimpresjonizmu, nowoczesności i współczesności.

Narodowa Galleria Sztuki w Waszyngtonie, D.C.

To słynne amerykańskie muzeum sztuki oferuje dwie wystawy online za pośrednictwem Google. Pierwsza to wystawa amerykańskiej mody z lat 1740–1895, w tym wiele ubrań z epoki kolonialnej i rewolucyjnej. Druga to zbiór prac holenderskiego malarza barokowego Johannesa Vermeera.

Muzeum d’Orsay w Paryżu

Możesz wirtualnie przejść się przez tę popularną galerię, w której znajdują się dziesiątki słynnych dzieł francuskich artystów, którzy pracowali i żyli w latach 1848–1914. Zobacz, między innymi, dzieła Moneta, Cézanne’a i Gauguina.

Narodowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Seulu

Do jednego z popularnych muzeów w Korei można teraz wejść z dowolnego miejsca na świecie. Wirtualna wycieczka Google poprowadzi was przez sześć pięter ze sztuką współczesną w Korei i na całym świecie.

Muzeum Pergamońskie w Berlinie

Jako jedno z największych muzeów w Niemczech, Pergamon ma wiele do zaoferowania – nawet jeśli nie możecie tam być  fizycznie. W tym historycznym muzeum znajduje się wiele starożytnych artefaktów, w tym Brama Isztar w Babilonie i Ołtarz Pergamoński.

Rijksmuseum w Amsterdamie

Poznajcie arcydzieła holenderskiego złotego wieku, w tym dzieła Vermeera i Rembrandta. Google oferuje wycieczkę Street View po tym kultowym muzeum, dzięki czemu możecie poczuć się, jakbyście rzeczywiście wędrowali po jego korytarzach.

Muzeum Van Gogha w Amsterdamie

Każdy, kto jest fanem tego genialnego malarza, może zobaczyć jego prace z bliska (lub prawie z bliska), wirtualnie odwiedzając to muzeum – największą kolekcję dzieł Vincenta van Gogha, w tym ponad 200 obrazów, 500 rysunków i ponad 750 listów osobistych.

Muzeum J. Paul Getty w Los Angeles

W tym kalifornijskim muzeum można znaleźć europejskie dzieła sztuki z VIII wieku. Wybierzcie się na wycieczkę Street View, aby odkryć ogromną kolekcję obrazów, rysunków, rzeźb, rękopisów i fotografii.


Galeria Uffizi, Florencja

W tej mniej znanej galerii znajduje się kolekcja sztuki jednej z najsłynniejszych włoskich rodzin, florenckich, de’Medicis. Budynek został zaprojektowany przez Giorgio Vasariego w 1560 roku specjalnie dla Cosimo I de’Medici, ale obecnie każdy może wędrować po jego korytarzach z dowolnego miejsca na świecie.

MASP, São Paulo

Museu de Arte de São Paulo jest pierwszym nowoczesnym muzeum w Brazylii i jest organizacją non-profit. Dzieła sztuki umieszczone na przezroczystych ramkach z pleksiglasu sprawiają wrażenie, jakby unosiły się w powietrzu. Wybierzcie się na wirtualną wycieczkę, aby tego doświadczyć.

Narodowe Muzeum Antropologiczne w Meksyku

Zbudowane w 1964 roku muzeum jest poświęcone archeologii i historii przedhiszpańskiego dziedzictwa Meksyku. Istnieją 23 sale wystawowe wypełnione starożytnymi artefaktami, w tym niektóre z cywilizacji Majów.

Niestety, nie wszystkie popularne muzea i galerie sztuki mogłyby znaleźć się w kolekcji Google Arts & Culture, ale niektóre muzea zobowiązują się do oferowania wizyt online. Według Fast Company Luwr oferuje również wirtualne wycieczki na swojej stronie internetowej.

Aby zobaczyć więcej muzeów z kolekcji Google Arts & Culture, odwiedźcie witrynę kolekcji. W Google są również tysiące muzeów Street View. Google Arts & Culture oferuje również możliwość odkrywania słynnych miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego w trybie online.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.