Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Can’t miss events in Orange County – January 2020

 1. Winter Festival

Winter “returns” to Orange County with the biggest winter tradition in Southern California – Winter Fest at the OC Fair & Event Center. This year’s “forecast” predicts 18 days of snow in the winter land. Great fun for the whole family.

 • When: December 19th, 2019 – January 5th, 2020, 12:00 – 23:00
 • Where: OC Fair & Event Center, 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA 92626
 • Tickets: $10
 • Information

2. Animal Days

Animal days are back for the ninth time, offering local measures for the adoption of pets, non-profit vendors offering educational materials on animals and the opportunity to meet the owners of small businesses offering articles and services Associated with pets.

• Where: Orange County Market Place/OC Fair & Event Center Lot A, 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA
• When: January 19 – 20, 9:00-15:00
• Tickets: $2. To get free admission just bring a donation.
Information

3. Taste of San Juan Capistrano

Inauguration of the Fiesta de las Golondrinas celebrations at the San Juan Hills Golf Club. The event combines many of the wonderful San Juan restaurants under one roof, which will tempt the taste of the best dishes.

• When: January
• Where: San Juan Hills Golf Course, San Juan Capistrano
• Phone: 949.493.1976
Information:

4. Snow Day

A lot of snow and a lot of fun with the snails, a snowman’s feather or a snowball battle. We recommend clothing for winter jackets and gloves.
The space is limited to 900 people and it is recommended to register earlier.

• When: January
• Where: Park Dam Brea, 1700 N. Harbor Blvd
• Tickets: $15 for the residents of Fullerton and $18 for non-residents.
• Information: Registration can be made by registering at the park or by calling the Parks and Recreation Department under the number (714) 738-6575.

5. NAMM SHOW

“The biggest music event”
NAMM SHOW is a platform for sound, music and event communities to re-connect to promote the music industry. The event promotes benefits and pleasures in the music industry and their products. The event offers a wide range of products from over 7000 brands around the world. The event is the only place where exhibitors can connect with customers personally and recommend their products. The event is a crossroads between professionals and innovative musicians and composers, enabling mutual cognition and interaction and business development. Visitors can find all possible music products and learn about current trends and technologies. This is a compulsory event for any music industry and musicians.

• When: January 16 – 19, 9:00 – 18:00
• Where: Anaheim Convention Center, Anaheim, USA
• Information: https://10times.com/namm-show

6. The Southwest Arts Festival Indio

Every year, the art festival Evolts and attracts many talented artists and unique works of art. This year’s festival will present live music, as well as exhibitions of works of ceramics, glass and art painting with the participation of 250 of the most prominent artists from all over the world. A variety of dining options can also be used by visitors.
The festival, recognized by Travel Magazine as one of the 100 best events in North America, includes traditional, contemporary and abstract works of art and high-quality crafts. The reputation of the festival with the utmost quality and professional integrity makes it one of the country’s best art festivals with the participation of jurors.

• When: Thursday, 23 January, 10:00 – Sunday, 26 January, 17:00
• Where: Empire Polo Club, 81800 51st Avenue, Indio, CA 92201
Tickets
• Phone: 760.347.0676.
• Information: www.SWArtFest.com

 1. Zimowy Festiwal

Zima „powraca” do hrabstwa Orange wraz z największą zimową tradycją w południowej Kalifornii – Winter Fest w OC Fair & Event Center. W tym roku „prognoza” przewiduje 18 dni śniegu w zimowej krainie. Wspaniała zabawa dla calej rodziny.

 • Kiedy: 19 grudnia, 2019 – 5 stycznia, 2020, 12:00 – 23:00
 • Gdzie: OC Fair & Event Center, 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA 92626
 • Bilety: $10
 • Informacje:

2. Dni Zwierząt

Dni Zwierząt powracają już dziewiąty raz, oferując lokalne środki na adopcję zwierząt domowych, sprzedawców non-profit oferujących materiały edukacyjne na temat zwierząt oraz możliwość spotkania właścicieli małych firm oferujących artykuły i usługi związane ze zwierzętami domowymi.

 • Gdzie: Orange County Market Place / OC Fair & Event Center Lot A, 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA
 • Kiedy: 19 – 20 styczeń, 9:00 – 15:00
 • Bilety: $2. Aby uzyskać bezpłatny wstęp wystarczy przynieść darowiznę.
 • Informacje:

Taste of San Juan Capistrano

Inauguracja obchodów Fiesta de las Golondrinas w klubie golfowym San Juan Hills. Impreza łączy wiele wspaniałych restauracji San Juan pod jednym dachem, ktore będa kusić smakiem najlepszych potraw.

 • Kiedy: Styczeń
 • Gdzie:  Pole golfowe San Juan Hills, San Juan Capistrano
 • Telefon: 949–493–1976
 • Informacje: 

4. Śnieżny dzien

Mnostwo śniegu i dobrej zabawy przy jezdzie na sankach, lepieniu bałwana czy bitwie na śnieżki. Zalecamy ubranie zimowych kurtek i rękawiczek. Miejsce jest limitowane do 900 osób i zaleca się wcześniejszą rejestrację.

 • Kiedy: styczeń
 • Gdzie: Park Dam Brea, 1700 N. Harbour Blvd
 • Bilety: $15 dla mieszkańców Fullerton i $18 dla nie-rezydentów.
 • Informacje: Rejestracji można dokonać poprzez rejestrację w parku lub dzwoniąc do Działu Parków i Rekreacji pod numerem (714) 738-6575.

5. Namm SHOW

„Największe wydarzenie muzyczne”

Namm SHOW to platforma dla społeczności zajmujących się dźwiękiem, muzyką i wydarzeniami w celu ponownego ich połączenia w celu promocji przemysłu muzycznego. Wydarzenie promuje korzyści i przyjemności w branży muzycznej i ich produktach. Wydarzenie oferuje szeroką gamę produktów z ponad 7000 marek na całym świecie. Wydarzenie jest jedynym miejscem, w którym wystawcy mogą łączyć się z klientami osobiście i polecać swoje produkty. Wydarzenie to stanowi skrzyżowanie między profesjonalistami a innowacyjnymi muzykami i kompozytorami, umożliwiającymi wzajemne poznanie się oraz interakcję i rozwój biznesu. Odwiedzający mogą znaleźć wszystkie możliwe produkty muzyczne i dowiedzieć się o aktualnych trendach i technologii. To obowiązkowe wydarzenie dla każdego przemysłu muzycznego i muzyków.

6. The Southwest Arts Festival Indio

Każdego roku Festiwal Sztuki ewoluuje i przyciąga wielu utalentowanych artystów oraz wyjątkowe dzieła sztuki. Tegoroczny festiwal będzie prezentował muzykę na żywo, a także wystawy dzieł z ceramiki, szkła oraz malarstwo artystyczne z udziałem 250 najwybitniejszych artystów z całego świata. Odwiedzający będą również mogli skorzystać z wielu lokali gastronomicznych. Festiwal, uznany przez Travel Magazine za jedno ze 100 najlepszych wydarzeń w Ameryce Północnej, obejmuje tradycyjne, współczesne i abstrakcyjne dzieła sztuki i rzemiosło wysokiej jakości. Reputacja festiwalu z pierwszorzędną jakością i uczciwością zawodową czyni go jednym z najlepszych w kraju festiwali sztuki z udziałem jurorów.

 • Kiedy: czwartek, 23 stycznia, 10:00 – niedziela, 26 stycznia,17:00
 • Gdzie: Empire Polo Club, 81800 51st Avenue, Indio, CA 92201
 • Bilety:
 • Telefon: 760-347-0676.
 • Informacje: www.SWArtFest.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.