Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Conditioner – Shampoo – Conditioner – a method that works

Conditioner – Shampoo – Conditioner – the hair washing method known all very well in the blogosphere. Conditioner – Shampoo – Conditioner is, in short, that we wash the hair with a conditioner, then with shampoo and finally put on a conditioner. The method is so good and wonderful that it protects our hair from excessive drying caused by the use of shampoo, especially that of SLS in the composition. It is recommended for problematic hair, dried over the length and greasy at the base. The features of a well-done Conditioner – Shampoo – Conditioner treatment should be delicacy and protection of oversensitive hair from excessive drying. Using the Conditioner – Shampoo – Conditioner method, we protect the hair lengths before the action of strong detergents and tangling.

The first step – conditioner

I put a conditioner on the hair moistened with water, especially focusing on the hair length. At this stage, I usually use nutrients that have not worked well or I have a lot of them. Mainly in this first stage, I want to “protect” my hair from the drying effect of the shampoo, i.e. put a protective layer on it. I do not wash the conditioners; I go to the next stage.

Second step – washing

At this stage, I put a shampoo on my hair, which is already conditioner. I only apply shampoo to the scalp, never to the length of my hair. It’s enough to wash them with conditioner and foam that will go off without wanting to shampoo. Hair length does not need such a strong purification as those at the scalp and at the base. I washed my washed hair with water.

The last step – conditioner

I put a conditioner or mask on my clean hair that I use at the moment. I keep it on my hair for as long as the producer recommends. Then rinse under running water, finally with a cool stream of water. Gently, I drain the excess water from my hair and wrap it in a turban. I blow the dryer with cold air or let it dry up by myself. Then I apply the serum on the tips, sometimes rubbed into the whole hair to smooth out the scales and protect it.

Effects: I like this method very much, do not dry my hair unnecessarily, they become smoother and less crazed.

How did Conditioner – Shampoo – Conditioner help me?

  • Hair has stopped being excessively dry, the tips are in a better condition, the hair is smooth, moisturized, delicate and above all
  • They ceased to get tired and resemble a haystack,
  • Their splitting was significantly reduced,
  • They have become more moisturized and nourished.

To sum up: Conditioner – Shampoo – Conditioner method saved my hair, which main problem was excessive dehydration, and what is the cause of frowning and undisciplined. Thanks to OMO, I’m over my hair at the moment and I can control them in terms of their condition much better than when I tortured them with strong shampoos that creaked. I sincerely recommend you this method of hair washing – for me it was a breakthrough in hair care.

And how often do you wash your hair? How do you protect them from drying? Do you have any ways to make the hairstyle not too pompous? Share them in the comments.

OMO – to znana już bardzo dobrze w blogosferze włosomaniaczek metoda mycia włosów. OMO polega w skrócie na tym, że na początku myjemy włosy odżywką, następnie szamponem i na koniec nakładamy odżywkę. Metoda jest o tyle dobra i wspaniała, że chroni nasze włosy przed nadmiernym wysuszeniem spowodowanym użyciem szamponu,szczególnie tego z SLS w składzie. Polecana jest ona włosom problematycznym, przesuszonym na długości i przetłuszczającym się u nasady. Cechami dobrze wykonanego zabiegu OMO powinny być delikatność oraz zabezpieczenie nadwrażliwych włosów przed nadmiernym wysuszeniem. Stosując metodę OMO, chronimy włosy na długości przed działaniem silnych detergentów, i plątaniem.

Pierwszy krok – odżywka 
Na zwilżone wodą włosy nakładam odżywkę, szczególnie skupiając się na włosach na długości. W tym etapie najczęściej używam odżywek, które nie do końca sprawdziły się lub mam ich sporo. Głównie w tym pierwszym etapie zależy mi by “zabezpieczyć” włosy przed wysuszającym działaniem szamponu, czyli nałożyć na nie warstwę ochronną. Odżywki nie zmywam, przechodzę do kolejnego etapu.

Drugi  krok – mycie  
W tym etapie na włosy, na których już jest odżywka, nakładam szampon. Szampon tak naprawdę nakładam tylko na skórę głowy, na długość włosów nigdy. Wystarczy im mycie odżywką i pianą, która spłynie chcąc nie chcąc z szamponu. Włosy na długości nie potrzebują tak silnego oczyszczania jak te przy skórze głowy i u nasady. Tak umyte włosy spłukuję wodą.

Ostatni krok – odżywka
Na czyste włosy nakładam odżywkę lub maskę, którą w danym momencie używam.Trzymam ją na włosach tyle czasu ile zaleca producent. Następnie spłukuję pod bieżącą wodą, na koniec chłodnym strumieniem wody. Delikatnie odsączam nadmiar wody z włosów i zawijam je w turban. Suszę suszarką z zimnym nawiewem lub pozwalam by wyschły samodzielnie. Następnie nakładam serum na końcówki, czasami wcieram w całość włosów w celu wygładzenia łusek i zabezpieczenia.


Efekty: Bardzo lubię tę metodę, nie wysuszam niepotrzebnie włosów, stają się one gładsze i mniej puszące.

Co dało mi OMO?
1. Włosy przestały być nadmiernie suche, końcówki są w lepszym stanie, włosy są gładkie, nawilżone, delikatne i przede wszystkim
2. Przestały się puszyć i przypominać stóg siana,
3. Znacznie ograniczyło się ich łamanie,
4. Stały się bardziej nawilżone i odżywione.

Podsumowując: Metoda OMO odratowała moje włosy, których głównym problemem było nadmierne wysuszenie, a co za czym idzie puszenie i niezdyscyplinowanie. Dzięki OMO panuję w tym momencie nad moimi włosami i mogę je kontrolować w zakresie ich kondycji dużo lepiej niż wtedy, gdy katowałam je mocnymi szamponami, że aż skrzypiały. Szczerze polecam Wam tą metodę mycia włosów – dla mnie był to przełom w pielęgnacji włosów.

A wy jak często myjcie swoje włosy? Jak zabezpieczacie je przed wysuszeniem? Macie jakieś sposoby, aby fryzura nie była zbyt napuszona? Podzielcie się nimi w komentarzach.

 

 

2 Replies to “Conditioner – Shampoo – Conditioner – a method that works”

    • Thanks, yes, it is mine. Glad you like it. This method is great, helped me to maintain my unruly hair. Definitely recommend it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.