Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Happy Birthday, America!

Fourth of July; Independence Day in the United States of America is considered to be the most important National Holiday. Each year on the 4th of July America celebrates the inception and publication of one of the most important documents in its history – the Declaration of Independence.

Parades, concerts, barbecues and meetings with friends and family – are only a few examples of how the Americans will celebrate their favorite holiday – in a patriotic and joyful way.

Independence Day is a National holiday established to commemorate the United States’ Declaration of Independence proclaimed in 1776 in Philadelphia. The declaration justified the right of thirteen British colonies in North America to freedom and independence from the King of England, George III.

At the turn of June and July thirteen colonies broke free from the authority of Great Britain. 56 daredevils, later called the “founding fathers” of the United States, voted for separation from the United Kingdom two days earlier, on July 2, 1776. However, it is the day of acceptance of the document that was established as the day of the birth of the United States, which will be 243 years old this year.

The most important notation of the Declaration was renouncing the obedience to King George III. The very name of the document best reflects its content – the rebel colonies themselves declared their independence from the British crown. The authors of the Declaration of Independence justified this act as natural laws that belong to people. The content of the document itself is a historical revolution and a ground for the fundamental rights of democracy.

Thanks to the fact that the United States announced its sovereignty, they could seek military allies in the fight for freedom with the British. Two years later, the Americans found an ally in France. The text also names the entire rage of wrongs that the tyrannical king of Great Britain was charged with and lays a foundation for the later functioning of the USA – a federation of free states that are joint in a union at their own request.

The content of this well-written documentary was created by a five-member group under the leadership of Thomas Jefferson, who later became a third President of the US.  

Americans are celebrating, partying and resting for several days. Some will go to the beach, some will organize picnics or sit in the pools, and others will meet with friends in the bars. On the 4th of July patriotism intertwines with fun. Colorful patriotic parades will march through American towns and cities. Fireworks are an inseparable element of the Independence Day celebrations. There will be thousands of official fireworks throughout the United States, and probably as many if no more of the “private” ones. The largest show will take place in New York ad will be watched by several million people. The President will meet the veterans at a picnic and in the evening he will be watching fireworks display at the Washington Monument from the White House balcony with his family.

We will go to see the parade, will have a barbecue gathering with the neighbors, and, in the evening, we will go to the beach to watch fireworks.

Dzień Niepodległości to w StanachZjednoczonych najważniejsze święto państwowe. Każdego roku 4 lipca Ameryka uroczyście świętuje przyjęcie i opublikowanie jednego z najważniejszych dokumentów w jej historii – Deklaracji Niepodległości.

Parady, koncerty, grilowanie, spotkania z przyjaciolmi i rodzina – tak Amerykanie będą obchodzić swoje najważniejsze święto – Dzień Niepodległości. To ulubione święto Amerykanów – patriotyczne i radosne. Można być pewnym, że Amerykanie z hukiem wspomną początki swojej państwowości, bo pokaz fajerwerków to stały punkt obchodów tego dnia.

Dzień Niepodległości to święto narodowe ustanowione na pamiątkę ogłoszonej w 1776 w Filadelfii Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Deklaracja uzasadniała prawo trzynastu kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Anglii, Jerzego III.

Na przełomie czerwca i lipca trzynaście kolonii uwolniło się od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii. 56 śmiałków, nazwanych póżniej “ojcami założycielami” Stanów Zjednoczonych, zagłosowało za oderwaniem się od Wielkiej Brytanii dwa dni wcześniej, 2 lipca 1776 roku. Jednak to dzień przyjęcia dokumentu przyjmuje się za narodziny Stanów Zjednoczonych, które w tym roku kończą 243 lata.      

Najważniejszym zapisem Deklaracji było wypowiedzenie posłuszeństwa królowi Jerzemu III. Sama nazwa dokumentu najlepiej oddaje jej treść – zbuntowane kolonie samodzielnie zadeklarowały swoją niepodległość od brytyjskiej korony. Autorzy Deklaracji Niepodległości tłumaczyli to naturalnymi prawami przynależnymi ludziom. Treść samego dokumentu to dziejowa rewolucja oraz zapis fundamentalnych praw demokracji.

Dzięki temu, że Stany Zjednoczone ogłosiły swoją państwowość, mogły szukać wojskowych sojuszników w walce o wolność z Brytyjczykami. Dwa lata później Amerykanie znaleźli sojusznika we Francji. Przy okazji wyliczyli pasmo krzywd, którymi obarczono tyrańskiego króla Wielkiej Brytanii. W tekście jest też fundament późniejszego funkcjonowania USA – federacji wolnych stanów, które na własne życzenie zjednoczyły się w unię.

Treść tego świetnie napisanego dokumentu została stworzona przez pięcioosobową grupę pod przywództwem Thomasa Jeffersona. Współautorem był także drugi prezydent USA, John Adams.

Amerykanie świętują, imprezują i wypoczywają już od kilku dni. Jedni wyjechali na plaże, inni organizują pikniki lub siedzą na basenach, jeszcze inni spotykają się ze znajomymi w barach. 4 lipca patriotyzm przeplata się z zabawą. Przez amerykańskie miasta i miasteczka przemaszerują barwne patriotyczne parady. Nieodłącznym elementem obchodów Dnia Niepodległości są fajerwerki. W całych Stanach Zjednoczonych odbędą się tysiące oficjalnych pokazów sztucznych ogni, a pewnie drugie tyle jak nie więcej “prywatnych”. Największy pokaz w Nowym Jorku obejrzy “na żywo” kilka milionów osób. Prezydent spotka się z weteranami na pikniku a wieczorem wraz z rodziną obejrzy z balkonu Białego Domu pokaz fajerwerków przy Monumencie Waszyngtona.

My pójdziemy na paradę, zrobimy wspolnie z sąsiadami grilla, a wieczorem pójdziemy na plażę, aby obejrzeć pokaz sztucznych ogni.  

Wszystkiego najlepszego USA!

Happy birthday America!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.