Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Happy Mother’s Day!

Mother’s Day celebrates motherhood and is a day to make an extra-special effort to recognize and appreciate mothers’ roles in our lives. Often this day is extended to generations of mothers – grandmothers, great-grandmothers, stepmothers, fur moms – as well as to mother figures.

In the United States, Mother’s Day is celebrated annually on the second Sunday in May. In 2021, Mother’s Day is this Sunday, May 9. 

Dzień Matki celebruje macierzyństwo i jest dniem, w ktorym szczególnie doceniamy rolę matki w naszym życiu. Często ten dzień obejmuje pokolenia matek – babcie, prababki, macochy, psie, kocie i inne matki – a także figury matek.

W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest corocznie w drugą niedzielę maja. W tym roku Dzień Matki przypada w tę niedzielę, 9 maja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.