Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

How the road rules in the USA differ from the road rules in Poland?

Driving in America is generally similar to that in Poland. The most important thing is driving on the right side. There are, however, a lot of road rules that differ from those in Poland, or which do not exist in Poland. The following rules are typical of California, but most of them exist throughout the United States. Big cities like New York have a few other nuances.

1. STOP signs

The most popular issue – the ubiquitous STOP signs. There are often no lights at smaller intersections, instead of them there is a STOP sign on each street. The situation is similar on residential streets where priority or priority signs on the right are in force in Poland. Americans do not play in yielding to those on the right, and priority signs are also much less common. Instead, they put STOP and each vehicle has to stop in front of it. Whoever drove up first starts moving. It seems simple, but sometimes cars pull up at the same time. Then the right-hand rule should be applied. Usually, however, it is quite unambiguous, you just need to be careful and understand when it is our turn.

2. Parking in the direction of the lane

Americans like simplicity and order in traffic rules, as on many other levels. The same applies to parking along the curb. Only parks along the lane direction. If we want to park on the left side, we have to turn back (unless we are on a one-way street).

3. Passing pedestrians

Pedestrians have a clear priority here. Sometimes this is so ingrained in drivers that if on smaller roads you see a pedestrian by the side of the road who is ready to cross the road (in a non-designated area), drivers stop and let them pass. And if a pedestrian stands at an intersection without traffic lights, it is considered extremely rude not to follow him.

4. Turning right at a red light

In the US, you may turn right at a red light unless there is a “NO TURN ON RED” sign or a sign with a crossed right arrow. Sometimes, albeit very rarely, a red arrow will appear, which will turn into the usual green light when the light changes. The green arrow is not used to turn right. The green arrow only applies when making a left turn. California, especially southern California, is very liberal in this regard, and it is rare that you cannot turn right at a red light. For example, Illinois is more restrictive and right-turning at a red light is generally not allowed there.

5. Parking near the intersection

There is no requirement as to how far you can park from the intersection. In the USA, the curb is marked with red paint if cars cannot park there.

6. Common middle lane for turning

A very useful thing. Many times on wider city roads, a middle lane is used for turning. It is common to both directions, it is used at the last minute, and usually there is no reason for a collision. It is very convenient because we do not obstruct the traffic behind us and there is no need for a larger stretch of road for two separate turning lanes. It is especially useful when we turn left from a subordinate street onto a busy road. We can then easily enter this lane and wait for the right moment to join the traffic.

7. Entering a highway / freeway / tollway

Something I had a hard time getting used to. In Poland, arrows are painted when the stripes connect. There are no arrows in the USA, and the driver must see for himself that the belt is narrowing. I quickly discovered that almost always the lane connecting with the motorway narrows quite quickly, but it also happens that it narrows only on the motorway itself.

8. Carpool (or Diamond) Lane – lane only for motorcycles and vehicles with a passenger

Most highways in California have so-called Carpool Lane or Diamond Lane, which is the far left lane, which only motorcyclists and vehicles with two (or more) people (or more, but two is the minimum. and more people in the car). Some lanes have a 24-hour rule, others only during rush hour. Rush hours vary by location and are displayed on tables. Sometimes it happens that the entire left lane goes very fast, while the rest moves at a snail’s pace. I’ve heard ideas to carry a dummy or an inflatable doll, and there are probably people who do that. But drivers generally follow the rules and don’t risk hitting this lane. It should also be remembered that even if we are entitled to use Carpool Lane, you can usually enter this lane only in designated areas. If you miss the entrance, you have to go to the next one. Carpool Lane is separated from the rest of the lanes by a double continuous line that must not be crossed. Failure to follow Carpool Lane rules can be fined in the amount of approximately $ 400. The name of the lane is also the source of the term “it’s a carpool”, that is, to take the car with someone, eg employees making an appointment to drive together to work.

9. Thanking other drivers

Americans do not flash their headlights to thank other drivers. If I had flashed my hazard lights, they wouldn’t know what was going on. If this happened after dark, some drivers passing me might think that the lights are not on. Instead, people raise their right hand, which is normally something the driver in the rear should notice.

10. Markings on curbs

Parking in the USA is very simple. However, you have to remember about parking according to the appropriate rules. Each street, and even each street section, may have different rules, detailed on the boards. Therefore, it is worth parking for a while first, and then check whether you can leave the car and for how long.

Before we park, however, we pay attention to whether the curb has any color. If so, complete or longer parking is out of the question. Here’s what each color means:

  • Red – no stopping and parking (something like the Polish no-stopping and parking sign)
  • White – possibility of stopping temporarily – the driver cannot leave the vehicle
  • Yellow – stop and get out temporarily to deliver something, for example
  • Green – short-term parking (10 minutes, 15 minutes, 24 minutes – usually marked in white at the curb)
  • Blue – parking only for disabled people

11. A lot of text on the boards

Many local rules are marked in the form of text, sentences and slogans. It is very useful, as everything is laid out in the palm of your hand.

What do you think about those traffic rules? Which of them would you like to take place in your country Or maybe you would add some other differences?

Różnice między zasadmi ruchu drogowego w Polsce i w USA

W Ameryce generalnie jeździ się podobnie, jak w Polsce. Najważniejsza zadada – jeździ się po prawej stronie. Jest jednak sporo przepisów kodeksu drogowego, które różnią się od tych w Polsce, lub których w Polsce nie ma. Poniższe zasady są typowe dla Kalifornii, ale większość z nich funkcjonuje w całych Stanach. Duże miasta jak np. Nowy Jork, mają jeszcze kilka innych swoich niuansów.

1. Znaki STOP

Najbardziej popularna kwestia – wszechobecne znaki STOP. Na mniejszych skrzyżowaniach często nie ma świateł, zamiast nich przy każdym skrzyżowaniu takich ulic jest znak STOP. Podobnie jest na ulicach osiedlowych, na których w Polsce obowiązują znaki pierwszeństwa lub pierwszeństwo z prawej strony. Amerykanie nie ustępują temu, kto jest z prawej strony, dużo rzadziej też funkcjonują znaki pierwszeństwa. Zamiast tego stawiają STOP i każdy pojazd dojeżdżający do skrzyżowania musi się przed nim zatrzymać. Rusza ten, kto podjechał pierwszy. Wydaje się proste, ale zdarza się, że samochody podjeżdżają w tej samej chwili. Wtedy należy zastosować zasadę prawej strony. Zazwyczaj jednak  trzeba tylko być uważnym i orientować się w tym, kiedy jest nasza kolej.

2. Parkowanie zgodnie z kierunkiem pasa

Amerykanie w zasadach ruchu drogowego, tak jak i na wielu innych płaszczyznach, lubią prostotę i “porządek”. To samo dotyczy parkowania wzdłuż krawężnika. Parkuje się wyłącznie zgodnie z kierunkiem jazdy. Jeśli chcemy zaparkować po lewej stronie musimy zawrócić (chyba że jestesmy na ulicy jednokierunkowej).

3. Przepuszczanie pieszych

Piesi mają tu zdecydowane pierszeństwo, do tego stopnia, że jeśli na mniejszych drogach kierowca zauważy pieszego na poboczu, który jest gotowy do przekroczenia drogi (w miejscu do tego nie przeznaczonym), to i tak zatrzymuje się żeby go przepuścić. A jeśli pieszy stoi przy pasach na skrzyżowaniu bez świateł, to nieustąpienie mu drogi jest uznawane za wyjątkowo nieuprzejme.

4. Skręcanie w prawo na czerwonym świetle

W USA można skręcać w prawo na czerwonym świetlewyłącznie jeśli nie ma tabliczki z napisem “NO TURN ON RED” bądź znaku z przekreśloną strzałką w prawo. Czasem, choc bardzo żadko, pojawi sie czerwona strzałka, która, przy zmianie świateł, zamieni sie na zwykłe zielone światlo. Do skrętu w prawo nie stosuje się tutaj zielonej strzałki. Zielona strzałka ma zastosowanie jedynie przy skręcie lewo. Kalifornia, szczególnie południowa, jest bardzo liberalna pod tym względem i żadko zdarza sie, że nie można skręcać w prawo na czerwonym świetle. Natomiast dla przykładu stan Illinois jest bardziej restrykcyjny i skręcanie w prawo na czerwonym świetle jest tam z reguły niedopuszczane.

5. Parkowanie w pobliżu skrzyżowania

Nie ma wymogu co do tego, jak daleko od skrzyżowania można zaparkować. W USA oznacza się krawężnik czerwoną lub żółtą farbą, jeśli samochody nie mogą tam parkować.

6. Wspólny środkowy pas do skrętu

Bardzo przydatna sprawa. Wielokrotnie na miejskich, szerszych drogach, stosuje się środkowy pas przeznaczony do skręcania. Jest on wspólny dla obu kierunków, używa się go w ostatniej chwili i zwykle nie ma tu powodu do kolizji. Jest to bardzo wygodne, bo nie tamujemy ruchu za nami i nie potrzeba większego kawałka drogi na dwa oddzielne pasy do skręcania. Szczególnie przydatne jest to wtedy, gdy wjeżdżamy w lewo z podporządkowanej ulicy na ruchliwą drogę. Spokojnie możemy wtedy  wjechać na ten pas i poczekać na odpowiedni moment  by włączyc się do ruchu.

7. Wjeżdżanie na autostradę

Coś, do czego trudno było mi się przyzwyczaić. W Polsce, gdy pasy się łączą, są namalowane strzałki. W USA tych strzałek nie ma, i kierowca sam musi się zorientować, że pas się zwęża. Szybko odkryłam, że prawie zawsze pas łączący się z autostradą zwęża się dosyć szybko, ale bywa też, że zwęża się dopiero na samej autostradzie.

8. Linia Carpool lub Diamond – pas tylko dla motorów i pojazdów z pasażerem

Większość autostrad w Kalifornii ma tzw. Carpool Lane bądz Diamond Lane, czyli skrajny pas po lewej stronie, którym mogą poruszać się tylko motocykliści i pojazdy, w których są dwie osoby (lub więcej, ale dwie to jest minimum. Czasem, bardzo żadko, zdarzają się pasy, na których przepisy wymagają obecności trzech i więcej osób w samochodzie). Na niektórych pasach zasada ta obowiazuje 24 godziny, na innych tylko w godzinach szczytu. Godziny szczytu różnią się w zależności od miejsca i informacje o nich są podawane na tablicach. Nieraz bywa tak, cały lewy pas jedzie bardzo szybko, podczas gdy reszta przesuwa się w żółwim tempie. Kierowcy są bardzo pomysłowi jak ominąć ten przepis i skorzystać z pasa szybkiego ruchu. Słyszałam nawet o pomysłach, by wozić kukłę, czy dmuchaną lalkę, i nawet są osoby, które tak robią. Ale generalnie kierowcy przestrzegają zasad, i nie ryzykują wjeżdżania na ten pas. Trzeba również pamiętać, że nawet jeśli przysługuje nam poruszanie się Carpool Lane, to zwykle można na ten pas wjeżdżać tylko w wyznaczonych miejscach. Jeśli przegapicie wjazd, to musicie dojechać do kolejnego. Carpool Lane od reszty pasów oddziela podwójna linia ciągła, której nie można przekraczać. Za niestosowanie się do zasad Carpool Lane można dostać mandat w wys. ok $400. Od nazwy pasa bierze się także określenie, że “to carpool”, czyli zabrać się z kimś autem, np. pracownicy umawiający się, by jeździć razem do pracy.

9. Dziękowanie na drodze

Amerykanie nie dziękująinnym kierowcom migając migaczami. Gdybym zamigała światłami awaryjnymi, nie wiedzieliby o co chodzi. Jeśli miałoby to miejsce po zapadnięciu zmroku cześć mijających mnie kierowców mogłaby pomysleć, że nie mam zapalonych swiateł. Zamiast tego, niektórzy podnoszą prawą rękę, co zwykle kierowca jadący z tyłu powinien zauważyć.

10. Oznaczenia na krawężnikach

Parkowanie w USA odbywa się wedlug bardzo prostych zasad. Trzeba jednak pamiętac o parkowaniu według odpowiednich przepisów. Na każdej ulicy, a nawet na każdym odcinku ulicy, mogą panować inne reguły, szczegółowo opisane na tablicach. Dlatego warto najpierw zaparkować na chwilę, a dopiero potem sprawdzić, czy można samochód zostawić i na jak długo.

Zanim jednak zaparkujemy zwracamy uwagę na to, czy krawężnik ma jakiś kolor. Jeśli tak, to parkowanie całkowite lub na dłużej odpada. Oto, co dany kolor oznacza:

  • Czerwony – zakaz zatrzymywania się i parkowania (coś jak polski znak zakazu zatrzymywania się i postoju)
  • Biały – możliwość chwilowego zatrzymania się – kierowca nie może opuszczać pojazdu
  • Żółty – zatrzymanie się i chwilowa wysiadka by np. coś doręczyć
  • Zielony – parkowanie na krótki czas (10 minut, 15 minut, 24 minuty – zazwyczaj oznaczone na biało na krawężniku)
  • Niebieski – parkowanie wyłącznie dla niepełnosprawnych

11. Dużo tekstu na tablicach

Wiele miejscowych zasad jest oznaczanych w formie tekstu, zdań, haseł. Jest to bardzo przydatne, gdyż wszystko wyłożone jest jak na dłoni.

I jak? Podobają wam się wspomniane zasady ruchu? Czy chcielibyście, aby niektóre z nich miały zastosowanie również w Polsce? A może dodalibyście jeszcze jakieś różnice o których nie wspomiałam?