Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Leo Carrillo State Beach – Malibu

Leo Carrillo State Beach is one of the more popular beaches in Malibu and one of Los Angeles’ most scenic beaches, with miles of sand, sea caves, and interesting rock formations. Visitors often rave about how uncrowded it is, compared to beaches further south.

Actually it is two separate beaches – the south beach and the north beach. If you are driving north on Pacific Coast Highway, you can see the south beach on the left across PCH from the entrance to the Leo Carrillo State Beach campground. The north beach, as the name implies, is north of Lifeguard Tower 2 which is readily visible on the bluff overlooking the south beach. To access either beach you have to park on Pacific Coast Highway or park in the one of several lots inside the Leo Carrillo campground and pay a $12 entrance fee. If you stay to the left of the tollbooth the road will take you to the parking lot next to the sand in front of the north beach. To gain access to these lots the earlier you get there the better. The lots can fill up quickly particularly on a hot day in the summer.

You can walk along the beach to the four coves east of Sequit Point at low tide, or by taking stairways that go down from the bluff any time. At low tide, you may find sea anemones, crabs, mussels in the tidepools. Beyond the coves, you will find South Beach, also called Arroyo Sequit. Dogs are allowed anywhere there as long as they stay south of lifeguard tower 3.

People like to go beachcombing, swimming, surfing, and windsurfing. Some of them even try scuba diving. The water temperature ranges from the high 50s F from December through May and gets up to the mid-60s F from July through September. Like any southern California beach, Leo Carrillo can be foggy until afternoon from May through August, or even all day long. It happens so often that it has a name: May gray, June gloom, no-sky July and Fogust.

In April and May, Leo Carrillo is one of the places you can go whale watching near L.A. You can sometimes stand on the beach and see mother gray whales and their babies migrating north. Rangers also lead whale watch walks during that period.

If you go fishing, you might catch walleye or calico surfperch. In warmer months, California corbina comes close to shore and yellowfin croaker shows up in the fall and spring. The best place for fishing is at the north end of the beach around the large rocks just offshore.

When we went, we could see that it was a popular spot for photographers, and we learned that many movies have been filmed here including the Karate Kid, Grease, and Inception. If you’re a fan of old western television shows, you know Leo Carrillo; he played the Cisco Kid’s sidekick Pancho. He was also a conservationist who helped the State of California buy Hearst Castle. When you’re in the LA area, it’s fun to know that you’re practically walking onto a set almost everywhere you go. Photographers like Leo Carrillo State Beach for sunset photography. Because the beach faces south and not west, you will get side lighting, not a big blown-out blob in the middle of the photo.

One of the things that make Leo unique amongst other public beaches is that it is dog friendly, but only on the north beach. If you bring your dog, make sure that he or she stays on the leash – you would not want to get a ticket! Also, Leo can be a great place to take the kayak out and do some fishing. There is usually a plethora of kelp out past the surf zone that plays home to many types of fish. Be sure to have your California fishing license if you do decide to fish.

Another unique feature of Leo is that you are allowed to have alcohol on the beach as long as it is not glass and, of course, you have to be at least 21 years old.

Leo Carrillo State Park contains a nice campground consisting of 135 campsites with tables and fire rings. The campground is across the highway from the beach and can accommodate campers and trailers up to 31 feet long. The camp sites are car, tent, and RV accessible and the park also has RV electrical hookups and a sanitation station. If you want to camp at Leo Carrillo and don’t have a vehicle to do it in, Camping Adventures will deliver a fully-set-up camper to your site. You must make campsite reservations in advance for California State Parks.

Leo camping can be a fun weekend for you and the whole family (including your dog!) filled with beach activities, surfing, fishing, and more. There are also hike-and-bike campsites near the campsite. Towering sycamore trees shade the campground.

At the Leo Carrillo Beach Store, you can buy souvenir T-shirts and necessary supplies. Restrooms and token-operated hot showers are nearby. The Woolsey Fire burned through the park in late 2018, but it is recovering. As of late 2019, the campground was open, but damaged areas were still being repaired. Beach areas were not affected. Heal the Bay often gives Leo Carrillo State Beach an “A” for water quality.

How to Get There

Leo Carrillo State Park is at 35000 West Pacific Coast Highway in Malibu, 28 miles north of Santa Monica on Pacific Coast Highway. The entrance is on the inland side of the highway.

State parks passes are not accepted. There are two paid parking lots, or you can try to find free parking along Pacific Coast Highway. If you can afford it, parking fees help pay for park maintenance, and your vehicle may be slightly safer there than beside the highway.

Leo Carrillo State Beach to jedna z bardziej popularnych plaż w Malibu i jedna z najbardziej malowniczych plaż w Los Angeles, z kilometrami piasku, jaskiniami morskimi i interesującymi formacjami skalnymi. Odwiedzający często zachwycają się tym, jak jest ona niezatłoczona w porównaniu z plażami położonymi dalej na południe.

Właściwie są to dwie oddzielne plaże – południowa i północna. Jeśli jedziecie na północ autostradą Pacific Coast, możecie zobaczyć południową plażę po lewej stronie po drugiej stronie PCH od wejścia do kempingu Leo Carrillo State Beach. Północna plaża, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się na północ od Lifeguard Tower 2, która jest dobrze widoczna na urwisku z widokiem na południową plażę. Aby uzyskać dostęp do jednej z plaż, musicie zaparkować na Pacific Coast Highway lub na jednym z kilku parkingów na kempingu Leo Carrillo i zapłacić 12 USD za wstęp. Jeśli skierujecie się na lewo od punktu poboru opłat, droga zaprowadzi was na parking obok piasku przed północną plażą. Mała rada – im wcześniej tam dotrzecie, tym lepiej. Miejsca mogą szybko się zapełnić, szczególnie w upalny letni dzień.

Możecie przejść się wzdłuż plaży do czterech zatoczek na wschód od Sequit Point podczas odpływu lub zejść po schodach prowadzących w dół z urwiska. Podczas odpływu w basenach pływowych można spotkać ukwiały, kraby i małże. Za zatoczkami znajduje sie South Beach, zwana także Arroyo Sequit. Psy są dozwolone wszędzie, o ile pozostają na południe od wieży ratowniczej numer 3.

Ludzie przychodzą tu pływać, opalać się, surfować i uprawiać windsurfing. Niektórzy nawet próbują nurkować. Temperatura wody waha się od 12 C od grudnia do maja i dochodzi do 18 C od lipca do września. Jak każda plaża w południowej Kalifornii, Leo Carrillo może być mglista do popołudnia od maja do sierpnia, a nawet przez cały dzień. Zdarza się tak często, że ma nazwę: szary maj, mroczny czerwiec, lipiec bez nieba i mgło-sierpień (May gray, June gloom, no-sky July and Fogust).

W kwietniu i maju Leo Carrillo jest jednym z miejsc, w których można obserwować wieloryby w pobliżu Los Angeles. Czasami na plaży zobaczyć szare wieloryby – matki i ich dzieci – migrujące na północ. W tym okresie strażnicy prowadzą również spacery z obserwacją wielorybów.

Jeśli wybieracie się na ryby, możecie złapać walleye lub perkal surfperch. W cieplejszych miesiącach kalifornijska corbina zbliża się do brzegu, a jesienią i wiosną pojawia się krakacz żółtopłetwy. Najlepsze miejsce do wędkowania znajduje się na północnym krańcu plaży wokół dużych skał tuż przy brzegu.

Na miejscu mogliśmy zobaczyć, że jest to popularne miejsce dla fotografów i dowiedzieliśmy się, że kręcono tu wiele filmów, w tym Karate Kid, Grease i Incepcja. Kiedy jesteście w Los Angeles, fajnie jest wiedzieć, że praktycznie wszędzie wchodzicie na plan zdjęciowy. Jeśli jesteście fanami westernów, na pewno znacie nazwisko Leo Carrillo; grał Pancho, pomocnika Cisco Kid’a. Był także ekologiem, który pomógł stanowi Kalifornia kupić zamek Hearst. Fotografowie uwielbiają Leo Carrillo State Beach do fotografowania zachodów słońca. Ponieważ plaża jest skierowana na południe, a nie na zachód, uzyskacie łagodne, boczne oświetlenie, a nie dużą plamę w środku zdjęcia.

Jedną z rzeczy, która sprawia, że ​​Leo Carrillo jest wyjątkowa wśród innych publicznych plaż, jest to, że jest przyjazna psom, ale tylko na północnej plaży. Jeśli zabierzecie ze sobą psa, upewnijcie się, że cały czas będzie  na smyczy – nie chcielibyście dostać mandatu! Poza tym Leo może być świetnym miejscem do wypłynięcia kajakiem i wędkowania. Zazwyczaj poza strefą surfingową, która jest domem dla wielu gatunków ryb, znajduje się mnóstwo wodorostów. Jeśli zdecydujecie się łowić ryby, pamiętajcie o posiadaniu kalifornijskiej licencji wędkarskiej.

Kolejną unikalną cechą Leo jest to, że możecie pić alkohol na plaży, o ile nie jest to szkło i oczywiście musicie mieć ukończone co najmniej 21 lat.

W parku stanowym Leo Carrillo znajduje się ładny kemping składający się z 135 miejsc kempingowych ze stołami i pierścieniami na ognisko. Kemping znajduje się po drugiej stronie autostrady od plaży i może pomieścić kampery i przyczepy o długości do 9.5 metra. Kempingi są dostępne dla samochodów, namiotów i kamperów, a park ma również przyłącza elektryczne do samochodów kempingowych i stację sanitarną. Jeśli chcecie rozbić obóz w Leo Carrillo i nie macie do tego pojazdu, Camping Adventures dostarczy wam w pełni skonfigurowany kamper. W parkach stanowych Kalifornii należy dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem.

Kemping Leo może być super weekendem dla całej rodziny (w tym waszego psa!), wypełnionym plażowaniem, surfingiem, wędkowaniem i nie tylko. W pobliżu kempingu znajdują się również ścieżki dla pieszych i rowerów. Wysokie sykomory ocieniają kemping.

W sklepie Leo Carrillo Beach Store można kupić pamiątkowe koszulki i niezbędne artykuły. W pobliżu znajdują się toalety i gorące prysznice na żetony. Ogień Woolsey strawił dużą część parku pod koniec 2018 roku, ale przyroda powoli się regeneruje. Pod koniec 2019 roku pole namiotowe było otwarte, ale uszkodzone obszary nadal były naprawiane. Obszary plażowe nie zostały dotknięte. Heal the Bay często daje Leo Carrillo State Beach “A” (czyli najwyższą możliwą notę) za jakość wody.

Jak się tam dostać:

Park stanowy Leo Carrillo znajduje się przy autostradzie 35000 West Pacific Coast w Malibu, 45 mil na północ od Santa Monica na Pacific Coast Highway. Wjazd znajduje się po wewnętrznej stronie autostrady.

Karnety do parków stanowych nie są akceptowane. Istnieją dwa płatne parkingi lub możecie spróbować znaleźć bezpłatny parking wzdłuż Pacific Coast Highway. Opłaty parkingowe pomagają opłacić utrzymanie parku, a wasz samochód będzie bezpieczniejszy niż przy autostradzie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.