Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Let the Superstitions Fly

Now with Halloween fast approaching, we are surrounded by decorations and activities that are deeply rooted in superstition; from the aforementioned black cat, to the Jack-o-Lanterns that people painstakingly carve out each year. Even the Halloween games that children play, like bobbing for apples, typically originate from one supernatural myth or another.

But superstitions aren’t just for Halloween. In fact one of the most ritualistic behavior-inspiring activities today is flying. It doesn’t matter whether you believe in ghosts, ghouls or any other superstition for that matter. The simple truth is that many people adopt a special good luck routine before they fly.

More air passengers are superstitious than you might think, with a recent survey finding that sixty-five per cent of holidaymakers indulge in a practice before boarding in the belief it would keep them from harm.

Touching the outside of a plane and carrying a good luck mascot on board are apparently the most popular ways in which passengers say they try and court good fortune.

So, in honor of Halloween, here is some of the weirdest superstitious rituals (designed to ensure a safe flight), that we have heard. In the interest of preserving the dignity of those who were kind enough to share, however, we are keeping all quotes anonymous!

1. Hold hands – even when traveling alone 
“While growing up, flying always scared me so my mother would hold my hand during take-off. Now that I travel alone 95 percent of the time, I always hold my hands together and pretend I am still holding my mother’s hand. Weird, but it makes me think she is with me, even at 29 years old.”

2. Repeat a special saying
“I must say ‘Happy Landings’ if I’m flying with someone, as well as have someone say it to me before I fly. It can be before I get to the airport, or said via text… My grandparents always said this before they flew and passed it along.”

3. Be safety conscious
“I have to watch the safety informational video and read the entire safety information card before the plane takes off. It’s become second nature to me and barely registers in my head because I’ve been doing it my entire life. And the few times where there wasn’t an informational card in my seat pocket, I’ve requested one from the flight attendant.”

4. Stay seated
“I always arrive two hours early and pace the entire airport back and forth. I find this keeps me relaxed and able to sit in the tiny airplane seat for hours without having to get up during the flight.”

5. Count to 100 and then keep on going 
“I’m not a particular fan of take-off, so the way I get through it on every flight is to count. Usually I know that, by the time I get to 800 or so, I will hear the happy little ping that lets you know that cruising altitude has been reached. I figure if the captain is casually telling us we can walk around, all is going well in the cockpit.”

6. Take a picture of the airplane and send it to a loved one 
“Capturing it in a photo and sharing it with them makes me feel like the flight I’m about to take will be safe, comfortable and quick.”

7. Order a special drink, just for air travel 
“The only time I ever order a Bloody Mary mix or a tomato juice is when my butt is planted on a plane seat.”

8. Rub the rivets
“As I board the plane, I always reach out with my right hand and touch the rivets around the door. If they are smooth, I take it as an indication that the flight will be smooth and safe. But, if they are rough, I spend the whole flight fretting.”

9. Get organized… with the laundry
“Before flying anywhere, I must do all of my laundry — even if it means staying up all night to do it. Bottom line, my laundry hamper must be empty before I take off. I guess this is to avoid other people having to deal with it if something were to happen to me.”

10. Wear your socks inside out
“I always wear my socks inside out when I need a bit of good luck. This includes every time I fly. It is a ritual that started after a particularly amazing basketball game that I had back in high school. After the game I discovered that my socks had been inside out.”

And you? Do you have any special rituals before or during flights? Share them with us in comments.

Happy Travels!

Teraz, gdy zbliża się Halloween, zaczynają nas otaczać dekoracje i czynnościami bardzo mocno związane z przesądami; począwszy od czarnego kota po latarnie z dyni (Jack-o-Lanterns), które ludzie starannie wycinają każdego roku. Nawet gry Halloween, w które bawią się dzieci, takie jak wyławianie jabłek, zazwyczaj pochodzą z konkretnej opowieści lub mitu.

Ale przesądy istnieją nie tylko w czasie Halloween. W rzeczywistości jedną z czynności powodujących najbardziej rytualistyczne zachowania jest latanie. Nie ma tu znaczenia, czy wierzycie w duchy, upiory lub inne przesądy. Prawda jest taka, że ​​wiele osób podejmuje specjalne czynności przed lotem.

Więcej pasażerów jest przesądnych, niż mogłoby się wydawać, a ostatnie badanie wykazało, że sześćdziesiąt pięć procent wczasowiczów oddaje się przed wejściem na pokład pewnego rodzaju rytuałom w przekonaniu, że uchroni ich to przed problemami podczas lotu.  

Dotykanie zewnętrznej części samolotu i wnoszenie na pokład specjalnej maskotki to zdecydowanie najpopularniejsze sposoby, ktore, według pasażerów, maja im zapewnic szczęście.

Tak więc, na cześć Halloween, oto niektóre z najdziwniejszych przesądnych rytuałów (stosowanych w celu zapewnienia sobie  bezpiecznego lotu), które słyszeliśmy. W trosce o zachowanie godności tych, którzy byli na tyle uprzejmi, aby się nimi podzielić, zachowujemy anonimowość wszystkich cytatów!

1. Trzymanie się za ręce – nawet podczas podróży w pojedynkę „Kiedy dorastałem, latanie zawsze mnie przerażało, więc moja matka trzymała mnie za rękę podczas startu. Teraz, gdy podróżuję samotnie przez 95 procent czasu, zawsze trzymam ręce razem i udaję, że wciąż trzymam rękę mojej matki. Dziwne, ale to sprawia, że ​​myślę, że jest ze mną, nawet w wieku 29 lat.”

2. Powtarzanie specjalnego powiedzenia

„Muszę powiedzieć „Szczęśliwego lądowania”, jeśli lecę z kimś, a także muszę usłyszeć to od kogos, zanim sam wylecę. Może to być zanim dotrę na lotnisko lub życzenia wysłane przez SMS… Moi dziadkowie zawsze mówili to zanim wylecieli i przekazali tradycję dalej.”

3. Upewnienie sie, ze samolot jest dobrze przygotowany i bezpieczny

„Muszę obejrzeć film z informacjami o bezpieczeństwie i przeczytać całą kartę informacji o bezpieczeństwie, zanim samolot wystartuje. Stało się to dla mnie drugą naturą i ledwo rejestruję tą czynność w głowie, ponieważ robiłem to przez całe życie. Kilka razy, gdy zdarzyło sie, iż w kieszeni siedzenia przedemna nie było karty informacyjnej, poprosiłem o nią stewardesę.”

4. Pozostanie przez cały lot w jednym miejscu

„Zawsze przyjeżdżam na lotnisko dwie godziny wcześniej i przemierzam całe lotnisko tam i z powrotem. Uważam, że dzięki temu jestem zrelaksowany i mogę siedzieć godzinami na maleńkim siedzeniu samolotu bez konieczności wstawania podczas lotu”.

5. Liczenie do 100, a następnie kontynuowanie

„Nie jestem szczególnym fanem startu, więc sposób, w jaki przechodzę przez niego z każdym lotem, to liczenie. Zwykle wiem, że zanim osiągnę około 800, usłyszę cichy dzwięk, informujacy, że osiągnięto wysokość przelotową. Sądzę, że jeśli kapitan od niechcenia mówi nam, że możemy już poruszać się po kabinie, wszystko idzie dobrze w kokpicie.”

6. Zrobienie zdjęcia samolotu i wysłanie je ukochanej osobie

„Zrobienie tego zdjęcia i udostępnienie go im sprawia, że ​​czuję, że lot, który zamierzam odbyć, będzie bezpieczny, wygodny i szybki”.

7. Zamówienie specjalnego napoju, tylko na podróż samolotem

„Jedyny raz, kiedy zamawiam mieszankę Krwawa Mary lub sok pomidorowy, jest wtedy, gdy siedzę na siedzeniu samolotu”.

8. Pocieranie nitow

„Wsiadając do samolotu, zawsze wyciągam prawą rękę i dotykam nitów wokół drzwi. Jeśli są gładkie, to uważam, że lot będzie płynny i bezpieczny. Ale jeśli są szorstkie, cały lot spędzam z obawą.”

9. Oragnizacja… prania

„Przed lotem w dowolne miejsce muszę zrobić całą pranie – nawet jeśli oznacza to niespanie przez całą noc. Kosz na bieliznę musi być pusty przed startem. Wydaje mi się, że dzięki temu inni ludzie nie będą musieli sobie z tym radzić, jeśli coś mi się stanie.”

10. Noszenie skarpetek na lewą stronę

„Zawsze noszę skarpetki na lewą stronę, kiedy potrzebuję odrobiny szczęścia. To rytuał, który rozpoczął się po wyjątkowo niesamowitej grze w koszykówkę, którą miałem w szkole średniej. Po grze odkryłem, że moje skarpetki były wywrócone na lewą stronę ”.

A Wy? Macie jakieś specjalne rytuały przed lotem lub w trakcie? Podzielcie się nimi z nami w komentarzach.

Wesołych podróży!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.