Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Memorial Day

Last weekend of May in the United States is traditionally considered an unofficial start to the summer. It is true that the weather does not spoil us this year, it is cold and raining in most parts of the US, but usually this day is an opportunity for family gatherings, grilling, trips outside the city and to the beach – all thanks to a long weekend due to Memorial Day. While enjoying an extra day off work, it is worth to remember what we are celebrating this day.

Memorial Day or National Remembrance Day in the US is celebrated by tradition on the last Monday of May. On this day, we remember American soldiers killed on various fronts, in different corners of the world.

Memorial Day is a federal holiday. Initially (officially from 1868 – under the orders of General John Logan) Memorial Day was a holiday in memory of soldiers killed in the Civil War. This holiday was also meant to be the next step towards national reconciliation between the states of the South and the North. According to some sources, the first ceremonies commemorating the soldiers of the North who died in the Civil War were organized by freed slaves in Charleston, South Carolina in 1865.

The previous name of this holiday – Decoration Day – comes from laying flowers on the graves of soldiers. The first organized type of worship of the fallen soldiers took place before the end of the Civil War. This is attested by the dedication of the hymn from 1867 (“Kneel Where Our Loves Are Sleeping”) – “Women of the South, who laid flowers on the graves of the fallen Confederates”

The so-called Confederate Memorial Day is officially celebrated in the 9 states of the South (Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Louisiana, Mississippi, Tennessee and Texas).

Memorial Day was celebrated in various states in various ways. Until 1890, it was celebrated by pretty much all the Northern states, while in the Southern states it was not recognized.

After the First World War, the meaning of this holiday has changed and from then on it is celebrated to commemorate all Americans who fell in any war – not only the Civil War. In spite of the federal law of 1971, some of the Southern states are still celebrating additional ceremonies commemorating the fallen soldiers of the Confederacy.

For years, Memorial Day was not as celebrated as festive as today. The first Memorial Day parade since 60 years took place in Washington in 2004.

In order to remind Americans what this holiday is really about a resolution “National moment of commemoration” was adopted in the year 2000. This resolution calls all Americans to “voluntarily and in their own way pause for a moment in reverie and in silence, paying tribute and commemorating American soldiers who fell in the service of their homeland” at 3:00pm local time.

On that day also the ceremonies in military cemeteries are held, including the most important one – at the Tomb of the Unknown Soldier at the National Cemetery in Arlington (The Tomb of the Unknowns) near Washington, DC, which is a symbol of homage to nameless American soldiers who died during wars led by the United States.    

American sailor and woman at the Tomb of Unknown Soldiers at the Arlington National Cemetery, 1943

Ostatni weekend maja jest w Stanach Zjednocznych uznawany za nieoficjalny początek lata. Co prawda pogoda nas w tym roku nie rozpieszcza, w przeważajacej części Stanów jest zimno i pada deszcz, ale zwykle ten dzień jest okazją do spotkań rodzinnych, grillowania, wyjazdów za miasto i na plażę – wszystko dzięki długiemu weekendowi z okazji święta Dnia Pamięci – Memorial Day. Ciesząc się dodatkowym dniem wolnym od pracy warto przypomnieć co świętuje się w tym dniu.

Memorial Day czyli Dzień Pamięci Narodowej w USA jest obchodzony tradycyjnie w ostatni poniedziałek maja.  W tym dniu wspominamy żołnierzy amerykańskich poległych na różnych frontach, w różnych zakątkach świata.

Dzień Pamięci jest świętem federalnym. Początkowo (oficjalnie od 1868 roku – na mocy rozkazu generała Johna Logana) był on świętem ku pamięci żołnierzy poległych w wojnie secesyjnej. Święto to również miało być kolejnym krokiem ku narodowemu pojednaniu pomiędzy stanami południa i pólnocy. Według niektórych źródeł, pierwsze uroczystości upamiętniające żołnierzy Północy poległych w wojnie secesyjnej zorganizowali uwolnieni niewolnicy w Charleston w Karolinie Południowej w 1865 r.

Poprzednia nazwa – Decoration Day – pochodzi od składania kwiatów na grobach żołnierzy. Pierwsze tego typu zorganizowane oddawanie czci poległym żołnierzom, miało miejsce jeszcze przed zakończeniem wojny secesyjnej.  Świadczyć ma o tym dedykacja hymnu z 1867 roku („Kneel Where Our Loves Are Sleeping”) – „Kobietom Południa, które składały kwiaty na grobach poległych Konfederatów”

Tak zwany Confederate Memorial Day jest oficjalnie obchodzony w 9 stanach południa (Alabama, Floryda, Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Louizjana, Missisipi, Tennessee oraz Teksas).

Memorial Day był w różny sposób obchodzony w różnych stanach. Do 1890 roku uznały go praktycznie wszystkie stany Północy, natomiast w stanach południowych Memorial Day nie był rozpoznawany.
Po pierwszej wojnie światowej zmieniono znaczenie tego święta  i od tej chwili jest ono obchodzone, by uczcić pamięć wszystkich Amerykanów, którzy polegli w jakiejkolwiek wojnie – nie tylko secesyjnej. Pomimo ustawy o świętach federalnych z 1971 roku, do dzisiaj część stanów Południa obchodzi również dodatkowe uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy Konfederacji.

Przez lata Memorial Day nie był świętowany tak uroczyście jak obecnie. Pierwsza od 60 lat parada z tej okazji, odbyła się w Waszyngtonie w 2004 roku. 

Aby przypomnieć Amerykanom o tym czym jest dla wszystkich Memorial Day, w 2000 roku przyjęto rezolucję  pod nazwą „Narodowy moment upamiętnienia”, która wzywa, aby o godz.15.00 lokalnego czasu, wszyscy Amerykanie „dobrowolnie i na własny sposób zatrzymali się na chwilę w zadumie i milczeniu, składając hołd i upamiętniając amerykańskich żołnierzy poległych na służbie dla ojczyzny”.

Z okazji Memorial Day tradycyjnie odbywają się uroczystości na cmentarzach wojskowych, m.in. przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington (The Tomb of the Unknowns) niedaleko Waszyngtonu, który jest symbolem hołdu dla bezimiennych żołnierzy amerykańskich poległych podczas wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.