Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Poland – First in Fight

WWII began with Poland being the first country to fight German aggression. Although the war officially started on September 1st 1939, September 1st falls over Labor Day weekend. It was decided that hosting the event on a holiday weekend may negatively impact attendance, therefore the event was moved to the following Saturday.

On September 7, there was a concert of Polish music at the Santa Monica Public Library to commemorate the 80th anniversary of the beginning of World War II. The program featured the music of Wojciech Kilar from the score of The Pianist (2000), as well as works by Frederic Chopin’s Nocturne, Karol Szymanowski’s Mazurkas (selected from Op. 50), Grażyna Bacewicz’s String Quartet No. 1 (1938) and 4 popular film songs by Henryk Wars (written between 1930-1939). Performers included Bradley Adam Bascon and Johnny May (violins), Jenny Sung (viola), Allan Hon (cello), and Marek Zebrowski (piano).

The concert was accompanied by an exhibit of Polish history. Posters depicting the beginning of the WWII and Poland’s First to Fight were shown courtesy of the Consulate of Poland. Introductory remarks and a historical overview were also provided by Marek and the Consul General. Refreshments were served afterward courtesy of Wanda Pressberger and Helena Kolodziej.

II wojna światowa rozpoczęła się agresją niemiecką na Polskę, była pierwszym krajem jaki stanął do walki. Chociaż wojna oficjalnie rozpoczęła się 1 września 1939 r., 1 września przypada w weekend Święta Pracy. Zdecydowano, że zorganizowanie imprezy w wakacyjny weekend może negatywnie wpłynąć na frekwencję, dlatego impreza została przeniesiona na następną sobotę.

7 września w bibliotece publicznej w Santa Monica odbył się koncert muzyki polskiej z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W programie znalazła się muzyka Wojciecha Kilara z partytury Pianista (2000), a także Nokturn Fryderyka Chopina, Mazurki Karola Szymanowskiego (wybrane z Op. 50), kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz nr 1 (1938) i 4 popularne piosenki filmowe Henryka Warsa (napisane w latach 1930–1939). Wykonawcami byli Bradley Adam Bascon i Johnny May (skrzypce), Jenny Sung (altówka), Allan Hon (wiolonczela) i Marek Zebrowski (fortepian).

Koncertowi towarzyszyła wystawa polskiej historii. Plakaty przedstawiające początek II wojny światowej i Polska – Pierwsi w Walce zostały pokazane dzięki uprzejmości Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagi wstępne i przegląd historyczny przedstawili także Marek i Konsul Generalny. Przekąski zostały podane później dzięki uprzejmości Wandy Pressberger i Heleny Kołodziej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.