Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

14 luty – Święto Zakochanych

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, uznawanego za patrona zakochanych.

Historia

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.

Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott (1771-1832).

Walentynki w Polsce

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność zyskały w latach 90. XX wieku. Corocznie, od 14 lutego 2002 roku, w Chełmnie odbywają się największe w Poslce obchody tego święta, pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult z tradycją anglosaską.

Zwyczaje

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, we Wloszech. Na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni w tym dniu wręczana jest również nagroda „Rok Miłości”.

Elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych kartek, często w kształcie serca, z wierszem lub miłosnym wyznaniem.

Krytyka

Część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki jako przejaw amerykanizacji, obcy polskiej kulturze i wypierający rodzime tradycje – pomimo, iż święto to nie pochodzi z Ameryki, a jego korzenie sięgają starożytnego Rzymu. Również warto pamiętać, ze Święty Walenty, patron walentynek, był z pochodzenia Włochem.

Walentynki są też krytykowane za ich komercyjne i konsumpcjonistyczne nastawienie.  

Z powodu pogańskiego pochodzenia obchodzenie walentynek odrzucają Świadkowie Jehowy.

W takich krajach jak Pakistan czy Indie zwyczaje walentynkowe, również wysyłanie kartek, są potępiane jako niezgodne z duchem islamu.

A Wy? Świętujecie Walentynki? Jaka jest Wasza opinia na temat tego święta? Tak czy nie? Dajcie znać w komentarzach poniżej.

I dla każdego z was – Szczęśliwego Dnia Zakochanych – dziś i zawsze.