Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Tomorrow is Super Bowl Sunday

Super Bowl in the United States

One of the biggest annual sporting events in the United States, the Super Bowl, also sometimes known as the Big Game, is the final championship game of the National Football League (NFL).

What is the Super Bowl?

The Super Bowl is the final game of the NFL season, a campaign that usually begins on the Thursday after Labor Day during the previous year. With the exception of the Kickoff Game, most other games are played on Sundays and Mondays, though sometimes, games can be scheduled on other days of the week. 32 teams play 17 games each, making the season 272 games long.

History of the Super Bowl in the USA

The first Super Bowl game was played between the National Football League’s (NFL) Green Bay Packers and the American Football League’s (AFL) Kansas City Chiefs on January 15, 1967, at the Los Angeles Memorial Coliseum in Los Angeles, California. It was the only game in Super Bowl history that was broadcast on more than one TV network. Since then, the game has been broadcast exclusively on one network chosen by a negotiated contract every year.

In 1970, the AFL and NFL formally merged to create the NFL as we know it today. Roman numerals were attached to the Super Bowl in 1971. Since then, all Super Bowls, except Super Bowl 50 played on February 7, 2016, has had a Roman numeral attached to it.

Named After the Super Ball

It is believed that the name Super Bowl was given to the championship by Kansas City Chiefs owner Lamar Hunt who is thought to have been inspired by the then-popular toy, Super Ball.

How Is the Super Bowl Celebrated in America?

The Super Bowl, also sometimes known as Superbowl, is the most-watched sporting event in the United States and even though it is not an official holiday, many people treat it like a national holiday. To celebrate it, people get together with family and friends to watch the event on television at home or in restaurants and bars.

Super Bowl parties are held all over the country, where people wear the colors or jerseys of their favorite teams. Bars and restaurants usually set up special viewing areas for the live telecast of the game and may offer specials on food and drinks.

Food and drinks are a major part of super bowl parties. Some favorite Big Game foods include chips with Guacamole or Buffalo Chicken Dip, chicken wings, chili, and pizza. Beer is one of the most-consumed beverages on Super Bowl Sunday.

Half-time Show and Super Bowl Ads

In addition to the game itself, millions of people across the country tune in to watch the half-time show where pop stars, musicians, and singers perform while the players take a break.

Super Bowl commercials are also very popular. The popularity of the Big Game has been used by companies to promote their brands during commercial breaks. The advertisement spaces are highly coveted and companies pay huge premiums to produce and air their ads.

I

Jutro jest niedziela Super Bowl

Super Bowl w Stanach Zjednoczonych

Jedna z największych corocznych imprez sportowych w Stanach Zjednoczonych, Super Bowl, czasami znana również jako Big Game, jest ostatnim meczem o mistrzostwo w National Football League (NFL).

Co to jest Super Bowl?

Super Bowl to ostatni mecz sezonu NFL, który zwykle rozpoczyna się w czwartek po Święcie Pracy poprzedniego roku. Z wyjątkiem pierwszego meczu gry rozgrywane są w niedziele i poniedziałki, chociaż zdarzają sie mecze zaplanowane na inne dni tygodnia. 32 drużyny grają po 17 meczów każda, co w ​​sezonie daje 272 mecze.

Historia Super Bowl w USA

Pierwszy mecz Super Bowl został rozegrany pomiędzy Green Bay Packers z National Football League (NFL) a Kansas City Chiefs z American Football League (AFL) 15 stycznia 1967 roku w Los Angeles Memorial Coliseum w Los Angeles w Kalifornii. Był to jedyny mecz w historii Super Bowl, który był transmitowany w więcej niż jednej sieci telewizyjnej. Od tego czasu gra jest co roku emitowana wyłącznie w jednej sieci wybranej na podstawie wynegocjowanej umowy.

W 1970 roku AFL i NFL formalnie połączyły się, tworząc NFL, jaką znamy dzisiaj. Cyfry rzymskie zostały dołączone do Super Bowl w 1971 roku. Od tego czasu wszystkie Super Bowls, z wyjątkiem Super Bowl 50 rozgrywanego 7 lutego 2016 roku, oznaczone są cyfrą rzymską.

Nazwany na cześć Super Ball

Uważa się, że nazwę Super Bowl nadał mistrzostwom właściciel Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, który prawdopodobnie zainspirował się popularną wówczas zabawką Super Ball.

Jak obchodzone jest Super Bowl w Ameryce?

Super Bowl, popularnie nzywany Superbowl, jest najchętniej oglądanym wydarzeniem sportowym w Stanach Zjednoczonych i choć nie jest to oficjalne święto, wiele osób traktuje je jak święto narodowe. Aby to uczcić, ludzie spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, aby obejrzeć mecz w telewizji w domu lub w restauracjach i barach.

Imprezy Super Bowl odbywają się w całym kraju, gdzie ludzie noszą kolory lub koszulki swoich ulubionych drużyn. Bary i restauracje zwykle tworzą specjalne miejsca do oglądania transmisji na żywo i oferują specjalne menu na tą okazję.

Jedzenie i napoje są główną częścią imprez Super Bowl. Do ulubionych potraw tego dnia należą chipsy z Guacamole lub Buffalo Chicken Dip, skrzydełka z kurczaka, chili i pizza. Piwo to jeden z najchętniej spożywanych napojów w niedzielę Super Bowl.

Reklamy podczas emisji i występ w połowie meczu

Oprócz samej gry miliony ludzi w całym kraju oglądają występy muzyków i piosenkarzy podczas przerwy po pierwszej połowie gry.

Bardzo popularne są również reklamy Super Bowl. Popularność Big Game została wykorzystana przez firmy do promocji swoich marek podczas przerw reklamowych. Przestrzenie reklamowe są bardzo pożądane, a firmy płacą ogromne opłaty za produkcję i emisję reklam w tym czasie.