Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Welcome / Witam

Who am I?

My name is Agnieszka and I live in California, Orange County, about an hour from downtown Los Angeles and Hollywood. I came to the USA for the first time in 1999 and since 2003 I have been living here permanently.

First it was Chicago. A great city with slightly less great weather. After three years of freezing, I took a few days trip to California and when I returned I knew that I had found a place where I wanted to live. I moved to California in May 2006. As it is 15 years on May 5 this year, on the anniversary of my move, I will take you on a trip to my first complex / apartment.

Here I must explain what this freezing is about. Well, winters in Chicago are really hard. Quoting January 2019 press reports: “The polar vortex made the Windy City on Wednesday 30 January 2019 cooler than the South Pole, Mars and some places in Siberia. In the morning at the measuring point at Chicago’s O’Hare airport minus 23 degrees F was registered. The combination of very low temperature and gusty winds made the perceived temperature fluctuate around minus 52 degrees F.

It is -30 degrees C and -46 degrees C respectively. According to the Fahrenheit scale, the water freezes at 32 degrees F which corresponds to our 0 degrees C. So you can imagine how cold it was in Chicago in January 2019 and how I was very happy that I don’t live there anymore.

I am a journalist by training, and before joining the travel blogging world, I worked as a reporter and editor for magazines in Poland, France and Chicago. My blog was born out of a passion for writing and traveling. I try to inspire people to satisfy their curiosity for adventures and find ways to fit more travel into each lifestyle. The posts are filled with tips to help you plan your own trips. Posts are written in English and Polish.

My blog will be primarily about America: my everyday life in California, America as seen through my eyes, America from the tourist side, tourism in America, hotels, the ocean, the mountains, snow and ski resorts, nature, hiking places, shops, stores and shopping. There will also be fashion, beauty, fit and eco themes, lifestyle, art, culture, movies, books as well as coffee and tea. In other words, it will be a blog about everything that comes to my mind and what I think will be interesting for you.

My main goal is to introduce California to you (mainly southern and two counties – Los Angeles and Orange). You will also find here posts from my trips and travels around the United States, Mexico, Europe and other corners of the globe.

All I will write about here is my experience and opinions. You don’t always have to agree with me, and I would be happy to engage in discussions with you. Any desire to express your opinion is welcome. I can understand any point of view and explanation of any attitude. I can admit I made a mistake and correct inaccuracies. I will be grateful for your honest opinions, nobody is perfect.

However, I will not tolerate rudeness and offending others. You won’t find details about my private life or my relationship here.

I’m here to show you America from my perspective, to give you some advice from someone who has lived here for a while, and to send you some California sunshine and eclecticism to improve your mood.

You can find me on Facebook under the name of my travel company – World of Adventures and on Instagram under the name worldofadventures_pl.

Posts are written in English and Polish.

Welcome and hope you will stay a while.

Kim jestem?

Mam na imię Agnieszka, mieszkam w Kalifornii, w hrabstwie Orange, około godziny drogi od centrum Los Angeles i od Hollywood. Po raz pierwszy przyjechałam do USA w 1999 roku a od 2003 roku mieszkam tu na stałe. Z wykształcenia jestem dziennikarzem i zanim przyłączyłam się do świata blogowania na temat podróży, pracowałam jako reporter oraz redaktor czasopism w Polsce, Francji i Chicago. Jestem też członkiem Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy w Ameryce. Obecnie jestem właścicielem firmy World of Adventures oraz przed pandemią byłam przewodnikiem po południowej Kalifornii.                                                

To dzień dzisiejszy, ale na początku mojej przygody z Ameryką  było Chicago. Wspaniałe miasto z nieco mniej wspaniałą pogodą. Po trzech latach i trzech kolejnych zimach miałam serdecznie dość zamarzania i wybrałam się na kilkudniową wycieczkę do Kalifornii. Po powrocie wiedziałam, że znalazłam miejsce, w którym chciałam zamieszkać na stałe. Do Kalifornii przeprowadziłam się w maju 2006 roku. Jako, że 5 maja w tym roku mija już 15 lat, w rocznicę przeprowadzki zabiorę was w podróż do okolic mojego pierwszego kompleksu / apartamentu w kórym zamieszkałam. 

Ale najpierw zanim zacznę swoją opowieść o Calabasas – bo tak nazywa się to miejsce, muszę wyjaśnić o co chodzi z tym zamarzaniem. Otóż zimy w Chicago są naprawdę ciężkie. Cytując doniesienia prasowe ze stycznia 2019 roku: Polarny wir sprawił, że Wietrzne Miasto w środę 30 stycznia 2019 było zimniejsze od bieguna południowego, Marsa i niektórych miejsc na Syberii.Rano w punkcie pomiarowym na chicagowskim lotnisku O’Hare zarejestrowano minus 23 st. F. Kombinacja bardzo niskiej temperatury i porywistego wiatru sprawia, że odczuwalna temperatura oscylowała na poziomie minus 52 st. F.”

Jest to odpowiednio -30 st. C i -46 st. C. Według skali Fahrenheita woda zamarza w temperaturze 32 st. F co odpowiada naszemu 0 st. C. Możecie więc sobie wyobrazić, jak zimno było w Chicago w styczniu 2019 roku i jak bardzo po przeprowadzce do Kalifornii cieszyłam się, że już tam nie mieszkam.                                         

A teraz zapraszam na mój blog, który zrodził się z pasji pisania i podróżowania. Będzie on przede wszystkim o Ameryce: o moim codziennym życiu w Kalifornii, o Ameryce widzianej moimi oczami, o Ameryce od strony turystycznej, o turystyce w Ameryce, o hotelach, o oceanie, o sklepach, o zakupach. Nie zabraknie także mody, urody, tematów fit i eko, stylu życia, sztuki, kultury, filmów, książek a także kawy i herbaty. Słowem będzie to blog o wszystkim, co przyjdzie mi do głowy i co myślę, że będzie dla was ciekawe.

Moim głównym celem jest przedstawienie wam Kalifornii (głównie południowej i dwóch hrabstw – Los Angeles i Orange). Znajdziecie tu także posty z moich wypraw i podróży po Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Europy i innych zakątkach naszego globu.

Wszystko, o czym będę tu pisać, to moje doświadczenie i opinie. Nie zawsze musicie się ze mną zgadzać i chętnie wdam się z wami w dyskusje. Każda chęć wyrażenia swojego zdania jest u mnie mile widziana. Potrafię zrozumieć każdy punkt widzenia i wytłumaczenie każdej postawy. Potrafi przyznać się do błędu i poprawić nieścisłości. Będę wdzięczna za szczere opinie, nikt nie jest nieomylny.

Nie będę natomiast tolerować chamstwa i obrażania innych. Nie znajdziecie tutaj szczegółów z mojego prywatnego życia ani z mojego związku.

Jestem tu po to, aby pokazać wam Amerykę z mojej perspektywy, podarować wam nieco porad od osoby mieszkającej tutaj już jakiś czas a także przesłać wam nieco kalifornijskiego słońca i luzu na poprawę humoru.

Będe się starała zainspirować was do zaspokojenia ciekawości przygód i pomóc wam znaleźć sposoby, aby dopasować więcej podróży do każdego stylu życia. Posty na moim blogu, pisane po angielsku i po polsku, wypełnione są poradami, które pomogą wam w zaplanowaniu własnych wycieczek.

Możecie mnie również znaleźć na Facebooku pod nazwą firmy World of Adventures oraz na Instagramie pod nazwa worldofadventures_pl.

Zapraszam do lektury.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.