Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

How to – traveling in times of Covid

As we approach year three of the pandemic, it’s safe to say we’ve learned to be more cautious and flexible with our plans. And with the omicron variant dominating headlines, travel rules and Covid concerns will likely continue changing month to month in 2022.

That said, vaccines and boosters are widespread, international borders are opening (even when some are also closing) and countries, airlines and hotels now have systems for safely welcoming visitors despite frequent pivots.

We’re adapting to living in a world with COVID-19, and the travel and tourism industry is mostly open to those who are ready.

2022 travel outlook

If you’ve been to the airport lately, you’ve noticed that people are on the move again. Air travel is seeing an uptick every day, with travel numbers getting close to what they were before the pandemic.

Research shows that travelers are still feeling positive about the future. Destination Analytics – a research firm that is studying how the coronavirus impacts people’s perception of travel safety – recently reported Americans’ travel outlook for 2022 as “promising,” with 76 percent of American travelers in a ready-to-go state of mind. One-third of American travelers report they will take more leisure trips in the next year, and nearly 25 percent say they are planning to increase their international travel.

And it’s not only individuals who are feeling optimistic. Many airlines are finally removing aircraft from storage and relaunching the international routes we’ve all missed.

How to take advantage of 2022 travel deals now

With more routes reopening and airlines scrambling to fill their planes, now could be the right time to book a flight, especially if you can get your hands on a coveted deal for international summer travel.

Domestic travel is lower risk

It’s unlikely that travel will be restricted between states, so it may make sense to snag domestic tickets when you find a reasonable price. If you’re planning to hit a popular destination like Florida, New York, Las Vegas, California, Hawaii, Texas or a national park, you’ll want to book early. The same goes if you’re booking with points; award availability will be competitive for flights and accommodation.

Research international travel requirements

While international travel in pandemic times is unpredictable, booking a 2022 trip outside of the U.S. is possible. Just do your research and make sure you’re protected.

While more and more countries are “open” to travelers, each has its list of rules and requirements, and they’re all subject to change. Most countries require some proof of vaccine and / or negative COVID-19 test before entry, and many require you to complete government-issued travel attestation forms.

It’s certainly easiest to travel internationally if you’re fully vaccinated. If you’re not vaccinated and are planning to travel anyway, you’ll need to do double due diligence on your transit and destination and be prepared for a lot of nasal swabs. Some countries will not allow any unvaccinated visitors to transit or enter, while others will require quarantine or a more rigorous testing requirement for those not fully vaccinated.

Prepare for the worst

Above all, you must be prepared to pivot your plans at a moment’s notice; you never know when an illness or shutdown may prevent you from taking flight. If you can afford to tack on travel insurance to a non-refundable flight, doing so can give you peace of mind; just be sure the insurance covers Covid-related cancellations. You can find lots of information on travel insurance in our post here.

Trust your gut

Traveling in 2022 is possible, but it isn’t the best choice for everyone. Always put your health and safety first and recognize your comfort with risk. If you’re not ready for international travel, domestic travel is great. And if you aren’t ready to get on a plane yet, it’s still good to take a road trip and stay close to home. Do what is best for you as we adapt to what the new year brings.

Booking trips you can cancel or reschedule

For 2022 travel, never forget that change is our new normal. Organize your trip like you’re going to have to cancel it at the last minute – or even change it midway through.

Read the fine print

Make sure that any flight or hotel room you book is flexible, changeable and refundable. If you’re booking with your credit card points, look up the rules of the credit card, hotel or airline program through which you’re booking to make sure you can get your points back and adjust your itinerary. And if you’re shelling out a lot of money for an organized tour, cruise or another prepaid adventure, do get yourself some travel insurance.

Book directly with airlines

If you can, book directly through the airlines or hotels where possible, rather than a third party. It isn’t that third-party sites don’t have great deals. They just make it more complicated to get a refund or make a change cancellation.

Most airlines still have flexible change policies for domestic tickets and international tickets originating in the U.S. – unless you’re booking the basic or saver fare. Of course, the rules will likely keep changing, so make sure you check before you buy.

Airline cancellation policies

Alaska AirlinesCancel non-refundable reservations and have the funds deposited in My Wallet or use the value in exchange. No cancellations on Saver tickets except within 24 hours of booking.
American AirlinesNo change fees for domestic, short-haul international and select long-haul international flying on Premium Cabin, Premium Economy and Main Cabin fares. Basic Economy fares bought on or after April 1, 2021 are non-refundable and non-changeable.
Delta AirlinesCancel any ticket in main cabin and above for a Delta eCredit valid for one year. Basic Economy tickets remain non-changeable and non-refundable.
JetBlueNo change or cancellation fees on fares, except Blue Basic.
Southwest AirlinesSouthwest does not charge fees to change or cancel a flight in most cases.
United AirlinesUnited Airlines has permanently removed change fees for flights within the U.S., or between the U.S. and Mexico or the Caribbean, and for international travel originating in the U.S. All other international travel won’t have change fees if the ticket is issued by January 31, 2022. Basic Economy tickets cannot be changed unless issued before December 31, 2021.

The bottom line

Covid is still with us and is likely here to stay. Yet, airplanes are still full, business travelers are back in the skies and there are offers to be had as travel and tourism returns. If we’ve learned anything, we all know that we can never know for certain what the new year holds. But it’s my greatest wish for all of us that 2022 is an amazing year of getting back to whatever kind of travel is best for each of us.

Podróżnicze porady – podróżowanie w czasach Covid

Zbliżamy się do trzeciego roku pandemii, i można śmiało powiedzieć, że nauczyliśmy się być bardziej ostrożni i elastyczni w naszych planach. A ponieważ wariant omicron dominuje w mediach, zasady podróży prawdopodobnie będą się zmieniać z miesiąca na miesiąc w 2022 roku.

To powiedziawszy, szczepionki i kolejne dawki są szeroko rozpowszechnione, międzynarodowe granice otwierają się (nawet gdy niektóre również się zamykają), a kraje, linie lotnicze i hotele mają teraz systemy bezpiecznego przyjmowania gości pomimo częstych zmian.

Przystosowujemy się do życia w świecie z COVID-19, a branża turystyczna jest w większości otwarta dla tych, którzy są na to gotowi.

Perspektywy podróży w 2022 r.

Jeśli byliście ostatnio na lotnisku, napewno zauważyliście, że znów są pelne ludzi. Podróże lotnicze notują wzrost każdego dnia, a liczba podróży zbliża się do poziomu sprzed pandemii.

Badania pokazują, że podróżnicy nadal pozytywnie patrzą w przyszłość. Destination Analytics – firma, która bada wpływ koronawirusa na postrzeganie bezpieczeństwa podróży przez ludzi – niedawno podała, że ​​prognozy podróży Amerykanów na 2022 r. są „obiecujące”, a 76 procent Amerykanów jest gotowych do podróży. Jedna trzecia amerykańskich podróżnych deklaruje, że w przyszłym roku będzie podejmować więcej podróży w celach wypoczynkowych, a prawie 25 procent twierdzi, że planuje zwiększyć liczbę podróży międzynarodowych.

Nie tylko pojedyncze osoby czują się optymistycznie. Wiele linii lotniczych w końcu wyciaga samoloty z magazynu i ponownie uruchamia międzynarodowe trasy. Wraz z otwarciem Australii po dwóch latach zamknięcia granicy, Qantas wznowił wiele swoich lotów długodystansowych, w tym najpopularniejsze trasy do Sydney z Londynu (LHR) i Los Angeles (LAX).

Jak już teraz skorzystać z ofert turystycznych 2022

Ponieważ coraz więcej tras jest ponownie otwieranych, a linie lotnicze starają się zapełnić samoloty, teraz może być odpowiedni czas na zarezerwowanie lotu, zwłaszcza jeśli możecie zdobyć upragnioną ofertę na letnie podróże międzynarodowe.

Podróże krajowe to mniejsze ryzyko

Jest mało prawdopodobne, że podróże między stanami zostaną ograniczone, więc warto kupić bilety krajowe, gdy znajdziecie rozsądną cenę. Jeśli planujecie odwiedzić popularne miejsce, takie jak Floryda, Nowy Jork, Las Vegas, Kalifornia, Hawaje, Teksas lub park narodowy, warto zarezerwować bilety nieco wcześniej. To samo dotyczy rezerwacji za pomocą punktów; dostępność nagród będzie konkurencyjna w przypadku lotów i zakwaterowania.

Sprawdźcie wymagania dotyczące podróży międzynarodowych

Chociaż podróże międzynarodowe w czasie pandemii są nieprzewidywalne, to nie sa niemożliwe. Najwazniejsze to dobrze sie przygotowac.

Chociaż coraz więcej krajów jest „otwartych” dla podróżnych, każdy ma swoją listę zasad i wymagań, które w kazdej chwili mogą ulec zmianie. W większości krajów przed wjazdem wymagane jest potwierdzenie szczepienia i / lub ujemny wynik testu na COVID-19, a wiele z nich wymaga wypełnienia wydanych przez rząd formularzy poświadczenia podróży.

Z pewnością najłatwiej jest podróżować za granicę, jeśli jest się w pełni zaszczepionym. Jeśli nie jesteście zaszczepieni, a i tak planujecie podróżować, będziecie musieili być przygotowanym na wiecej niedogodności oraz wiele wymazów z nosa. Niektóre kraje nie pozwolą na wjazd ani na przejazd osób nie zaszczepionych, podczas gdy inne będą wymagały kwarantanny lub bardziej rygorystycznego wymogu testowania dla osób nie w pełni zaszczepionych.

Przygotujcie się na najgorsze

Przede wszystkim musicie być przygotowani na natychmiastową zmianę planów; nigdy nie wiadomo, kiedy choroba lub zmiany moga uniemożliwić Wam lot. Jeśli możecie sobie pozwolić na wykupienie ubezpieczenia podróżnego na lot bezzwrotny, może Wam to zapewnić nieco spokoju; koniecznie upewnijcie się, że ubezpieczenie obejmuje odwołania związane z Covid. Wiele informacji na temat ubezpieczenia podróżnego znajdziecie w naszym poście tutaj.

Zaufajcie swojemu przeczuciu

Podróżowanie w 2022 roku jest możliwe, ale nie jest to najlepszy wybór dla każdego. Zawsze stawiajcie swoje zdrowie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Jeśli nie czujecie się jeszcze gotowi na podróże międzynarodowe, podróże krajowe są świetną alternatywą. A jeśli nie jesteście gotowi, aby wsiąść do samolotu, możecie wybrać się w podróż samochodem w pobliżu domu.

Rezerwacja wycieczek, które możecie anulować lub przełożyć

W przypadku podróży w 2022 r. pamiętajcie, że częste zmiany to nowa norma. Zorganizujcie podróż tak, abyście nie tylko mogli anulować ją w ostatniej chwili ale także zmodyfikować w trakcie.

Pamiętajcie aby przeczytać drobny druk

Upewnijcie się, że każdy zarezerwowany lot lub pokój hotelowy podlega wymianie i zwrotowi kosztow. Jeśli dokonujecie rezerwacji za pomocą punktów karty kredytowej, sprawdźcie zasady programu kart kredytowych, hotelu lub linii lotniczej, za pośrednictwem którego dokonujecie rezerwacji, aby upewnić się, że napewno odzyskacie  punkty i dostosować swój plan podróży. A jeśli wydacie dużo pieniędzy na zorganizowaną wycieczkę, rejs lub inną opłaconą z góry przygodę, wykupcie ubezpieczenie podróżne.

Zarezerwujcie bilety bezpośrednio przez linie lotnicze

Jeśli to tylko możliwe, zarezerwujcie bilety bezpośrednio przez linie lotnicze lub hotele, a nie przez agencje, biuro lub inną stronę. Nie chodzi o to, że nie mają oni świetnych ofert. Po prostu trudniej jest o uzyskanie zwrotu pieniędzy lub anulowanie zmiany.

Większość linii lotniczych nadal stosuje elastyczne zasady dotyczące zmian biletów krajowych i międzynarodowych pochodzących z USA – chyba, że zarezerwujecie taryfę podstawową lub tańszą. Oczywiście zasady prawdopodobnie będą się zmieniać, więc upewnijcie się przed zakupem.

Zasady anulowania rezerwacji przez linie lotnicze

Airline cancellation policies

Alaska AirlinesAnulują rezerwacje bezzwrotne i deponują środki w Moim Portfelu lub pozwalają wykorzystać wartość w zamian. Brak anulowania biletów Saver z wyjątkiem 24 godzin po rezerwacji.
American AirlinesBrak opłat za zmiany dla lotow krajowych, krótkodystansowych międzynarodowych oraz długodystansowych lotow międzynarodowych w taryfach Premium Cabin, Premium Economy i Main Cabin.
Delta AirlinesAnulują dowolny bilet w kabinie głównej lub wyższej, w zamian za eCredit Delta ważny przez rok. Bilety Basic Economy pozostają niezmienne i nie podlegają zwrotowi.
JetBlueBrak opłat za zmianę lub anulowanie taryf, z wyjątkiem Blue Basic.
Southwest AirlinesW większości przypadków Southwest nie pobiera opłat za zmianę lub anulowanie lotu.
United AirlinesUnited Airlines na stałe usunęły opłaty za zmianę dla lotów na terenie USA, lub między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem lub Karaibami oraz w przypadku podróży międzynarodowych z USA. Wszystkie inne podróże międzynarodowe nie będą podlegać opłatom za zmianę, jeśli bilet wystawiany jest do 31 stycznia 2022 r. Biletów Basic Economy nie można wymienić chyba że wydano je przed 31 grudnia 2021 r.

Najważniejsze!

Covid nadal jest z nami i prawdopodobnie na długo zostanie. Jednak samoloty wciąż są pełne, osoby podróżujące służbowo wracają w przestworza, a podróże i turystyka wracają do gry. Jeśli czegoś się nauczyliśmy, to tego, że nigdy nie możemy wiedzieć na pewno, co przyniesie nowy rok. Ale moim największym życzeniem jest dla nas wszystkich, aby rok 2022 był niesamowitym rokiem powrotu do każdego rodzaju podróży, który jest najlepszy dla każdego z nas.