Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Redwood National Park

Redwood National Park is located on the western slopes of the Coastal Mountains, off the Pacific Ocean in the southern part of the state of California.

A bit of history

By the end of the latest Ice Age, Giant Redwoods covered vast areas of the Pacific coast, from central California through Oregon to Washington. At the turn of the nineteenth and twentieth centuries, these large trees began to be cut down, leading almost to the extinction of the species. From the sequoia forest of more than 2 million acres ages ago, about 58,000 acres remain. Since October 1968 they are protected as a National Park area. In 1978, Congress added another 48,000 acres, increasing the protected area.

Many movies, including “Star Wars”, “Jurassic Park II” and TV show “Wandering with Dinosaurs” were filmed there.

Biggest attractions

Redwood National Park is a home to the tallest trees in the world. The largest massively and volumetric trees on earth are the Mammoth Sequoias. Red Sequoias, on the other hand, are record holders of height – 365.8 feet. The largest living tree on the planet was found by a group of naturalists from National Geographic and was named Nugget Tree. It is estimated to be 1000 – 1500 years old. Another notable place is the Big Tree, a colossal redwood measuring 304 feet tall, 21 feet in diameter, 66 feet in circumference and is over 1500 years old.

While driving along the “redwood road” you will spot many beautiful trees, but the best experience is a walk among these giants. There are many trails to choose from – from easy and short trails to all-day trips. The feeling of being in a redwood forest is amazing.

One of the easiest, and shortest trails is called Lady Bird Johnson Grove and is less than 2 kilometers long. This two-hour long walk will familiarize us with the entire ecosystem of the forest.

Longer, but very beautiful trail will take you along the ocean. About 6 miles one way, along the Costal Trial, the route will start from Klamath Overlook to the north. The path leads through the forest with views of the impressive cliff shores and charming hidden beaches.

Park Rangers are offering canoe trips on the Klamath River. This trip is about 1.5 miles long and you will see all original fauna of this part of the California coast: seals, sea lions, otters, beavers, as well as numerous seabirds along with the symbol of America – the bald eagle.

Among other attractions are horseback rides, wintering birds, rhododendrons, and beaches.

Admission fee

Admission to the Park is free. A kayak tour at the Klamath River is about $20.

Interesting facts

Redwoods live up to 2200 years, their area of occurrence is a narrow strip of the American Pacific coast from Monterey Bay in California to southern Oregon.

The root system of the sequoia is surprisingly shallow, reaching only 9 feet. Clearing forests in neighboring private areas leads to rapid soil erosion and an increase in land irrigation in river valleys. This reduces the resistance of redwoods to winds, and causes many trees to die every year.

The Klamath River abounds in trout – a fishing license is required.

In the fall, you can watch humpback whales swimming along the coast for mating along the northern coast of Mexico. The whales return the same route in the spring, when their young ones are already old enough to make the long way back to Alaska on their own.

The name Gold Bluffs comes from the gold found here. The remains of an abandoned mining town can be seen after leaving the Fern Canyon.

The California redwood is also referred to as the evergreen redwood.

In the park you can meet black bears, lynxes, wildcats, and more than 300 species of birds.

Access

Redwood National Park is not easily accessible, as it is located on local Highway 101 (Redwood Highway), away from interstate highways. For this reason, despite its exceptional beauty, it is relatively rarely visited, which becomes its additional advantage.

The Park can also be reached from Eugene in Oregon or Salem in Portland.

Best time to visit

Best time to visit is spring and autumn. In spring, rhododendrons bloom and in autumn, changing leaf colors add additional charm.

Redwood National Park

Redwood National Park położony jest na zachodnich stokach Gór Nadbrzeżnych, u wybrzeża Oceanu Spokojnego w pólnocno-zachodniej części stanu Kalifornia.

Trochę historii

Pod koniec ostatniej epoki lodowcowej czerwone sekwoje porastały ogromne obszary wybrzeża Pacyfiku od centralnej Kaliforni poprzez Oregon do Waszyngtonu. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto masowo wycinać te wielkie drzewa doprowadzając niemal do unicestwienia gatunku. Z lasu sekwoi liczącego jeszcze sto lat temu ponad 2 miliony akrów, pozostało około 58 tysięcy akrów, chronionych od października 1968 r. jako teren Parku Narodowego. W 1978 roku Kongres dodał następne 48 tysięcy akrów zwiększając obszar chroniony do 439km kw.

Kręcono tu wiele filmów, miedzy innymi „Gwiezdne Wojny”, „Jurasic Park – II” oraz serial „Wędrówki z Dinozaurami”.

Największe atrakcje

Największa atrakcja Redwood National Park to najwyższe drzewa na swiecie. Tylko dla zobaczenia tych prawdziwych kolosów wśród świata roślinnego warto odbyć podróż nad Pacyfik.

Największymi masowo i objętościowo drzewami na ziemi są sekwoje mamucie, zas rekordzistami wysokości są sekwoje czerwone, osiagajace wysokosc 111.5 metra.  Największe żyjące drzewo naszej planety zostało odnalezione przez grupę przyrodników z National Geographic i zostało nazwane Nugget Tree.

Innym godnym uwagi miejscem jest drzewo Big Tree; kolosalna sekwoja mierzy 92,6 metra wysokości, 6,4 metra średnicy, 20 metrów obwodu i liczy sobie ponad 1500 lat.

Jadąc wzdłuż „sekwojowej szosy” zobaczymy wiele pięknych drzew, jednak największych przeżyc dostarczy nam spacer wśród tych kolosów. Możliwości i tras jest wiele – od łatwych i krótkich po całodzienne wyprawy. Uczucie przebywania w sekwojowym lesie jest niesamowite.

Dla osob nie dysponujących czasem polecamy liczący niecałe 2 kilometry szlak w zagajniku Lady Bird Johnson Grove. Dwugodzinny spacer zaznajomi nas z całym ekosystemem lasu dzięki dostępnym w skrzynce obok parkingu broszurom i tablicom objaśniającym rozmieszczonym w co ciekawszych miejscach.

Dla tych którzy chcą spędzić nieco wiecej czasu na pieszych wedrowkach polecamy spacer wzdłuż oceanu liczącą około 10 kilometrów w jedna stronę trasą Coastal Trial z Klamath Overlook na północ. Ścieżka prowadzi przez las z widokami na imponujące klifowe brzegi i ukryte plaże.

Ciekawa jest też oferta proponowana przez strażników Parku prowadzących kajakowe wycieczki po rzece Klamath. Trasa liczy około 2,5 kilometra i na wyprawę trzeba przeznaczyć pół dnia. Można tam obserwować oryginalną faunę tej części kalifornijskiego wybrzeża: foki, lwy morskie, wydry, bobry, a także liczne ptactwo morskie wraz z symbolem Ameryki – orłem bielikiem.

Pozostałe atrakcje to konna przejażdżka, zimujące ptactwo, rododendrony i plaże.

Opłaty

Wstęp do Parku jest bezpłatny. Kajakowa wycieczka po rzece Klamath kosztuje 20 USD.

Ciekawostki

Sekwoje czerwone żyją do 2200 lat, obszar ich występowania to wąski pas amerykańskiego wybrzeża Pacyfiku od zatoki Monterey w Kaliforni po południowy Oregon.

System korzeniowy sekwoi jest zadziwiająco płytki, sięga zaledwie 3 metrów. Karczowanie lasów na sąsiednich terenach prywatnych prowadzi do gwałtownej erozji gleby i wzrostu nawodnienia ziemi w dolinach rzecznych. Powoduje to zmniejszenie wytrzymałości sekwoi na wiatry, wiele drzew ginie kazdego roku.

Rzeka Klamath obfituje w pstrągi – obowiązuje wędkarska licencja.

Na jesieni można obserwować wieloryby płynące wzdłuż wybrzeża na gody odbywane wzdłuż północnych wybrzeży Meksyku.Wieloryby wracają tą samą trasą na wiosnę, gdy młode są już wystarczająco duże, aby samodzielnie odbyć długa drogę powrotna na Alaskę.

Nazwa Gold Bluffs pochodzi od znajdowanego tutaj złota. Pozostałości po opuszczonym górniczym miasteczku można zobaczyć po wyjściu z Kanionu Paprociowego.

Kalifornijska sekwoja czerwona określana jest również jako sekwoja wiecznie zielona.

W parku można spotkać czarne niedźwiedzie, rysie, żbiki, oraz ponad 300 gatunków ptaków.

Lokacja

Redwood National Park nie jest łatwo dostępny, gdyż znajduje się przy lokalnej szosie nr. 101 (Redwood Highway) z dala od międzystanowych autostrad. Z tego powodu, mimo wyjątkowego piękna, jest stosunkowo rzadko odwiedzany, co z drugiej strony staje się jego dodatkową zaletą.

Najlepsza pora na zwiedzanie

Wiosna i jesień to najodpowiedniejsze pory na zwiedzanie tego pięknego parku. Wiosną kwitną rododendrony a jesienią dodatkowego uroku dodają zmieniające się barwy liści.